Universitat Rovira i Virgili

Infermeria i Salut - Presentació

+ PhD

Contacta'ns

Dra. Carme Ferré   carme.ferre(ELIMINAR)@urv.cat    
Places de nou ingrès  10  (Les places pel curs 2016-17 estan exhaurides)

El programa de doctorat d'Infermeria i Salut és una aposta de la Universitat de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili per al futur de la formació i la recerca en l'àmbit de la infermeria i les cures en salut. Es tracta d'un programa amb titulació conjunta entre la Universitat de Barcelona (coordinadora) i la Universitat Rovira i Virgili dirigida a l'obtenció del grau de doctor o doctora.

La finalitat del programa és promoure la formació de nous investigadors en el camp de la infermeria i les cures en salut, amb l'objectiu de potenciar la qualitat de la recerca. La conceptualització de les cures a partir dels termes com persona, salut, medi natural, social i les intervencions sanitàries comprèn una visió àmplia i holística de la realitat actual de les cures en salut.

El programa de doctorat integra aportacions de diferents disciplines, com ara infermeria, història, medicina, economia, sociologia i psicologia. Es pretén que els doctorands trobin en aquestes disciplines una font de dinamisme i de progrés i que els proporcionin les eines adequades per aprofundir en la recerca en cures en salut i en l'aportació de coneixements que s'adeqüen als reptes econòmics, socials i sanitaris d'una societat canviant.

Els objectius generals són:

El programa de doctorat d'Infermeria i Salut està organitzat conjuntament per les universitats següents, coordinades per la Universitat de Barcelona:

Universitats participants

Docència i investigació en el camp de les Cures d'Infermeria i de la Salut.