Universitat Rovira i Virgili

Mecànica de Fluids - Presentació

+ PhD

Contacta'ns

Dr. Francisco Huera Huarte

 

francisco.huera@urv.cat

A l'Estat espanyol hi ha una petita comunitat científica de mecànica de fluids que té un considerable prestigi internacional i ha mostrat un interès, creixent durant els últims anys, per tractar problemes d'importància per a la indústria. La seva mida, però, és molt petita en comparació dels seus equivalents en països del nostre entorn. Aquesta proposta busca, en primer lloc, reunir un equip multidisciplinari en mecànica de fluids, de grandària suficient per abordar de manera eficaç l'estudi d'un ampli espectre de problemes fluidodinàmics, i iniciar la col·laboració amb sectors industrials en qüestions estratègiques, amb un horitzó a mitjà i llarg termini. El programa de doctorat inclou activitats d'organització i de transmissió de coneixement, que es duen a terme de manera coordinada amb les de recerca i desenvolupament. Es busca, així, formar científics i tecnòlegs capaços de potenciar la col·laboració universitat-indústria (una de les principals mancances del sistema espanyol de ciència i tecnologia), i atreure a aquest camp científics de camps afins que facilitin la formació de grups interdisciplinaris per iniciar nous programes de creació de coneixement i de col·laboració amb la indústria.

Formar científics i tecnòlegs capaços de potenciar la col·laboració universitat-indústria i atreure a aquest camp científics de camps afins que facilitin la formació de grups interdisciplinaris per iniciar nous programes de creació de coneixement i de col·laboració amb la indústria.