Universitat Rovira i Virgili

Tecnologia Educativa - Presentació

+ PhD

Contacta'ns

Dra. Mercè Gisbert Cervera   infodoctoratTE(ELIMINAR)@urv.cat
Places de nou ingrès  20 

L'objectiu principal dels estudis de doctorat és formar doctors en investigació avançada de qualitat en l'àmbit de la tecnologia educativa (TE). A aquest efecte, els objectius generals són els següents:

El programa de doctorat de Tecnologia Educativa està organitzat conjuntament per la universitats següents, coordinades per la Universitat dels Illes Balears :

Universitats participants

  

 

         

Logo Universidad de Murcia

Aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació a: