Universitat Rovira i Virgili

Economia i Empresa - Presentació

+ PhD

Contacta'ns

Dr.  Juan Antonio Duro Moreno

  juanantonio.duro(ELIMINAR)@urv.cat
Places de nou ingrès  15 

L'objectiu principal del programa és formar doctors en investigació avançada de qualitat. Els objectius generals són:

El doctorat permet obtenir les capacitats necessàries per exercir activitats en els àmbits de recerca, gabinets d'estudi i els nivells superiors de la gestió empresarial i l'administració pública, així com el foment de la innovació i l'emprenedoria. En particular, entre altres, podem citar: