Universitat Rovira i Virgili

Biomedicina - Presentació

+ PhD

Contacta'ns

Dr. Josep Ribalta Vives   josep.ribalta@urv.cat
Places de nou ingrés  40 

L'objectiu del programa de doctorat de Biomedicina és formar professionals de l'àmbit de la salut, conscients del paper essencial que la recerca i el mètode científic tenen en el seu futur professional, tingui relació o no amb la investigació com a sortida professional. Una formació investigadora adequada permet resoldre d'una manera lògica i sistemàtica i al mateix temps anar formant-se contínuament. El programa de doctorat s'assegura que els doctorands adquireixin els coneixements i les habilitats tècniques per a l'activitat investigadora, que coneguin els mecanismes i els procediments de la gestió de la recerca i que això els permeti aplicar-la amb solvència en la seva pràctica professional.

Disciplines relacionades amb l'atenció sanitària i la salut pública: