Universitat Rovira i Virgili

Estudi de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques - Línies de recerca

+ PhD

Contacta'ns

Línia dissenyada per fer investigacions que permetin establir una continuïtat entre la vida privada i la vida acadèmica de l'alumnat, formar-lo en valors que permetin establir relacions equitatives entre els sexes i amb el seu entorn social. Investigar la construcció i nous circuits que permetin a aquest alumnat anar des de la seva pròpia intimitat fins a l'apropiació dels sabers científics i culturals. Un dels objectius fonamentals és posar en relleu el coneixement de si mateix  i el de les persones de l'entorn per elaborar l'univers de sabers més lligat a les experiències vivencials.

Directors/es Grup d'Investigació
Pilar Carrasquer (UAB)(ELIMINAR)
Teresa Torns (UAB)(ELIMINAR)
Centre d'estudis sociològics sobre la vida quotidiana
Barbara Biglia (URV)(ELIMINAR)  Educació intercultural
Isabel Carrillo Flores(UVic-UCC)(ELIMINAR) Investigació educativa
Elisabeth Huntingford Antigas (URV)(ELIMINAR)   GRESEPIA
Montserrat Duch Plana (URV)(ELIMINAR) 
Inma Pastor Gosálbez (URV)(ELIMINAR) 
Incorporació individual

Es recullen àmbits que impliquen diferents identitats: corporals, personals, socials. Tracta de les relacions afectives, familiars i polítiques que sorgeixen al voltant d'aquestes, les desigualtats relacionals i socials que genera, així com les polítiques i les legislacions que tracten de regular-les.

Directors/es Grup d'Investigació
Encarna Bodelón González  (UAB)(ELIMINAR)
Verena Stolcke (UAB)(ELIMINAR)
Antígona. Drets i societats en perspectiva de gènere 
Yolanda Tortajada (URV)(ELIMINAR)  Comunicació Asterisc
Elisabet Almeda Samarach (UB)(ELIMINAR) Copolis. Benestar, comunitat i control social
Josepa Bru Bistuer (UdG)(ELIMINAR)
Teresa Cabruja (UdG)(ELIMINAR)
Discurs, gènere, ciència i cultura
Anna Ortiz Guitard (UAB)(ELIMINAR)
Mireia Baylina (UAB)(ELIMINAR)
Maria Dolors García Ramon (UAB)(ELIMINAR)
Maria Prats Ferret (UAB)(ELIMINAR)
Isabel Salamaña (UdG)(ELIMINAR)
Geografia i gènere
Gerard Coll-Planas  (UVic-UCC)(ELIMINAR) Estudis de gènere: traducció, literatura, història i comunicació
Dolors Comas d'Argemir (URV)(ELIMINAR)  Grup d'Antropologia Social
Susana Tavera (UB)(ELIMINAR)
Rosa Tello (UB)(ELIMINAR)
Multiculturalisme i gènere
Meri Torras Frances  (UAB)(ELIMINAR) Social and Business Research
Eva Espasa(UVic-UCC)(ELIMINAR) Traducció, audiovisual, comunicació i territori
Aurora Leal García (UAB)(ELIMINAR)
Montserrat Moreno (UB)(ELIMINAR)
Genoveva Sastre (UB)(ELIMINAR)
Elisabeth Russell Brown (URV)(ELIMINAR) 
Montserrat Duch Plana (URV)(ELIMINAR) 
Incorporació individual

Línia que aborda les representacions femenines i masculines que en la nostra societat es troben en els diferents mitjans artístics: novel·la, teatre, cinema i mitjans de comunicació com televisió, premsa, etc. Es refereix també a les diferents formes en què aquests mitjans són tractats, i el públic els assumeix des d'una perspectiva de gènere; les orientacions sexistes que apareixen en el llenguatge, els discursos i les figures literàries que configuren una base important de la nostra cultura. Finalment, la literatura escrita per dones permet captar les formes de contemplar el món exterior i interior, la pròpia cultura, les pròpies vivències com a dones. 

Directors/es Grup d'Investigació
Yolanda Tortajada (URV)(ELIMINAR)  Comunicació Asterisc
Meri Torras Frances  (UAB)(ELIMINAR) Social and Business Research
Montserrat Palau Vergés  (URV)(ELIMINAR) 
Coral Cuadrada Majó (URV)(ELIMINAR) 
Elisabeth Russell Brown (URV)(ELIMINAR) 
Incorporació individual

La perspectiva de gènere ha enriquit l'estudi de les mobilitzacions socials, de les cultures i institucions polítiques, així com dels processos de promoció social protagonitzats per les dones en la societat contemporània. Així, s'ha redoblat la capacitat crítica de la història de les dones i el gènere, que va tenir un paper pioner en l'establiment d'aquests estudis a l'Estat.

Directors/es Grup d'Investigació
Encarna Bodelón (UAB)(ELIMINAR)
Verena Stolcke (UAB)(ELIMINAR)
Antígona. Drets i societats en perspectiva de gènere
Elisabet Almeda (UB)(ELIMINAR) Copolis. Benestar, comunitat i control social
Gerard Coll-Planas (UVic-UCC)(ELIMINAR) Estudis de gènere: traducció, literatura, història i comunicació.
Susana Tavera (UB)(ELIMINAR)
Rosa Tello (UB)(ELIMINAR)
Multiculturalisme i gènere
Cristina Borderías (UB)(ELIMINAR) Treball, institucions i gènere (TIG)
Montserrat Duch (URV)(ELIMINAR) 
Joana Zaragoza (URV)(ELIMINAR) 
Inma Pastor (URV)(ELIMINAR) 
Coral Cuadrada (URV)(ELIMINAR)   
Barbara Biglia (URV) (ELIMINAR)
Incorporación individual

Aquesta línia, a causa de la seva complexitat, combina diversos enfocaments. Des d'una perspectiva multidisciplinària apareixen els àmbits jurídics, sociològics, psicològics, educatius i històrics. Se centra en el tractament de la violència tant física com psicològica, discursiva, simbòlica, tant en l'àmbit interpersonal com en el laboral i institucional. Inclou també les actuacions, moviments i iniciatives que es proposen oferir atenció a les persones afectades després de produir-se una situació de violència, així com la prevenció i l'eradicació.

Directors/es Grup d'Investigació
Encarna Bodelón (UAB)(ELIMINAR)
Verena Stolcke (UAB)(ELIMINAR)
Antígona. Drets i societats en perspectiva de gènere
Teresa Cabruja (UdG)(ELIMINAR) Discurs, gènere, ciència i cultura
Barbara Biglia (URV)(ELIMINAR)  Educació intercultural
Jenni Cubells (UAB)(ELIMINAR)
Enrico Mora (UAB)(ELIMINAR)
Estudis social de de gènere del poder i de la s(UB)jetivitat
Meri Torras (UAB)(ELIMINAR) Social and Business Research
Ángel Martínez Hernáez (URV)(ELIMINAR) -
Dolors Comas d'Argemir (URV)(ELIMINAR)  Incorporació individual

La línia planteja l'estudi de les idees sobre salut, malaltia i dependències tractades des de diferents perspectives: estudis històrics i creences sobre les nocions de malaltia, així com de les professions mèdiques, sobretot en relació amb el cos femení. Els malestars físics i psíquics que apareixen en l'actualitat, les persones dependents i les consegüents necessitats de cura. El paper de les dones en les institucions d'aquests àmbits.

Directors/es Grup d'Investigació
Josepa Bru (UdG)(ELIMINAR)
Teresa Cabruja (UdG)(ELIMINAR)
Discurs, gènere, ciència i cultura
Gerard Coll-Planas(UVic-UCC)(ELIMINAR) Estudis de gènere: traducció, literatura, història, comunicació
Dolors Juvinyà (UdG)(ELIMINAR) Salut i atenció sanitària
Joana Zaragoza Gras (URV)(ELIMINAR) 
Coral Cuadrada Majó (URV)(ELIMINAR) 
Incorporación individual
Serena Brigidi(ELIMINAR)  Grup d'Antropologia Social

Articula la recerca en àmbits que graviten sobre el territori i la població en aspectes rellevants de l'actualitat com la mobilitat, el multiculturalisme, la comunitat, el benestar, la relació entre el global i el local, des d'una perspectiva crítica i interseccional.

Directors/es Grup d'Investigació
Elisabet Almeda Samarach  (UB)(ELIMINAR) Copolis. Benestar, comunitat i control social
Anna Ortiz Guitard  (UAB)(ELIMINAR)
Maria Dolors García Ramon  (UAB)(ELIMINAR)
Maria Prats Ferret  (UAB)(ELIMINAR)
Mireia Baylina Ferré  (UAB)(ELIMINAR)
Isabel Salamaña Serra  (UAB)(ELIMINAR)
Geografia i gènere
Dolors Comas d'Argemir  (URV)(ELIMINAR)  Grup d'Antropologia Social
Susana Tavera (UB)(ELIMINAR) Multiculturalisme i gènere
Inma Pastor (URV)(ELIMINAR)  Incorporació individual

Reflexions interdisciplinàries fetes per historiadors, economistes, especialistes en organitzacions d'empreses, sociòlegs, antropòlegs socials i culturals, pedagogs, especialistes en teoria i història de la comunicació i experts en dret públic i ciències historicojurídiques.

Directors/es Grup d'Investigació
Encarna Bodelón González (UAB)(ELIMINAR)
Verena Stolke  (UAB)(ELIMINAR)
Antígona. Drets i societats en perspectiva de gènere
Pilar Carrasquer (UAB)(ELIMINAR)
Teresa Torns (UAB)(ELIMINAR)
Centre d'estudis sociològics sobre la vida quotidiana
Elisabet Almeda (UB)(ELIMINAR)  Copolis. Benestar, comunitat i control social
Inma Pastor (URV)(ELIMINAR)  Educació intercultural
Mireia Baylina Ferré (UAB)(ELIMINAR)
Maria Dolors García Ramon  (UAB)(ELIMINAR)
Maria Prats (UAB)(ELIMINAR)
Anna Ortiz Guitard  (UAB)(ELIMINAR)
Cristina Carrasco (UB)(ELIMINAR)
Geografia i gènere
Dolors Comas d'Argemir (URV)(ELIMINAR)  Grup d'Antropologia Social
Rosa Tello Robira  (UB)(ELIMINAR)
Susana Tavera García (UB)(ELIMINAR)
Multiculturalisme i gènere
Cristina Borderías (UB)(ELIMINAR)  Treball, institucions i gènere (TIG)
Isabel Salamaña (UdG)(ELIMINAR) 
Coral Cuadrada Majó (URV)(ELIMINAR) 
Incorporación individual