Universitat Rovira i Virgili

Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada - Presentació

+ PhD

Contacta'ns

Dr. Manuel Suárez Recio - URV coordinador.doctorat.nim(ELIMINAR)@urv.cat
Dr. Andreu Palou Oliver - UIB andreu.palou(ELIMINAR)@uib.es
Dr. Manuel Suárez Recio (president)   Dra. Anna Arola Arnal (secretària)
Dr. Lluís Arola Ferrer    
Places de nou ingrès 

Els estudis de postgrau en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada ofereixen una formació especialitzada centrada a formar professionals capacitats per a la recerca en els aspectes més capdavanters i innovadors del camp de la nutrició. En concret, en temes relacionats amb la nutrició molecular, amb especial èmfasi en les noves tecnologies com la transcriptòmica, l'epigenòmica, la proteòmica, la metabolòmica i el concepte de la biologia de sistemes, atès que la formació en aquestes àrees és fonamental per als nous professionals de l'àmbit de la nutrició, que a més necessiten conèixer conceptes relacionats amb la seguretat alimentària, la qualitat dels aliments, el valor nutricional, l'alimentació funcional i l'impacte sobre la salut.

El programa de doctorat de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada està organitzat conjuntament per les universitats següents, coordinades per la Universitat dels Illes Balears:

Universitats participants

El programa de doctorat pretén formar professionals capaços de dur a terme activitats de recerca en els àmbits següents: