Universitat Rovira i Virgili

Tecnologia Educativa - Presentació

+ PhD

Contacta'ns

Dra. Mercè Gisbert Cervera   infodoctoratTE(ELIMINAR)@urv.cat
Dra. Mercè Gisbert Cervera (presidenta)   Dr. José Luiz Lázaro Cantabrana (secretari)
Dr. Robert Rallo Moya   Dr. Luis Marqués Molías
Dra. Adolfina Pérez Garcies     
Dr. Jesús Salinas Ibáñez - UIB (president)   Dra. Mercè Gisbert Cervera - URV (secretària)
Dr. Xavier Carrera Farran - UdL   Dra. Adolfina Perez Garcias - UIB
Dra. Mari Paz Prendes Espinosa - U.Murcia    
Places de nou ingrès  20 

L'objectiu principal dels estudis de doctorat és formar doctors en investigació avançada de qualitat en l'àmbit de la tecnologia educativa (TE). A aquest efecte, els objectius generals són els següents:

El programa de doctorat de Tecnologia Educativa està organitzat conjuntament per la universitats següents, coordinades per la Universitat dels Illes Balears :

Universitats participants

  

 

         

Logo Universidad de Murcia

Aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació a: