Universitat Rovira i Virgili

Arqueologia clàssica - Presentació

Preinscriu-te

Contacta'ns

Dr. Joaquín Ruiz de Arbulo Bayona   joaquin.ruizdearbulo(ELIMINAR)@urv.cat
Dr. Joaquín Ruiz de Arbulo Bayona (president)   Dr. Ricardo Mar Medina (secretari)
Dra. Eva Subías Pascual   Dr. Josep Maria Palet Martínez
Dr. Cesar Carreras   Dr. Joaquim Pera
Dra. Carme Belarte   Dr. Agustí Costa
Dr. Arturo Frediani    
Places de nou ingrés 

10   

La missió dels estudis de doctorat d'Arqueologia Clàssica és formar doctors en investigació avançada de qualitat. Els objectius generals són incorporar els doctorands a un dels grups de recerca, ampliar capacitats per adquirir una especialització intensiva en les diferents orientacions aportades per les línies d'investigació definides, potenciar la iniciativa per desenvolupar projectes d'investigació, fomentar l'adquisició d'habilitats generals relacionades amb la capacitat del treball personal i en grup, gestió de bases de dades bibliogràfiques, etc., accés a les xarxes del coneixement i la comunicació científiques en congressos, llibres i revistes, de manera que la realització de la tesi doctoral segueixi els estàndards actualment exigits.

El programa de doctorat d'Arqueologia Clàssica està organitzat conjuntament per les dues universitats següents, coordinades per la Universitat Rovira i Virgili:

Universitats participants:

        

Altres institucions participants:

 

Les persones que tinguin la titulació de doctor  o doctora en el programa estaran formades i preparades per treballar en les feines següents: