Universitat Rovira i Virgili

Interessos de recerca Dra. Maria Victòria Sánchez

Professora del programa. Les seves línies d'investigació estan relacionades amb la comptabilitat de costos i de gestió, el sector turístic, el sector del transport aeri, el sector sanitari i la internacionalització.