Universitat Rovira i Virgili

Economia i Empresa - Presentació

+ PhD

Contacta'ns

Dr. Agustí Segarra Blasco

  agusti.segarra(ELIMINAR)@urv.cat
Dr. Agustí Segarra Blasco (president)   Dr. Ricardo Flores Fillol (secretari)
Dra. Eleni Papaoikonomou   Dra. Susana Iranzo Sancho 
Dra. Maria Victoria Sánchez Rebull    
Places de nou ingrès  15    (Places cobertes el curs 2018-19)

L'objectiu principal del programa és formar doctors en investigació avançada de qualitat. Els objectius generals són:

El doctorat permet obtenir les capacitats necessàries per exercir activitats en els àmbits de recerca, gabinets d'estudi i els nivells superiors de la gestió empresarial i l'administració pública, així com el foment de la innovació i l'emprenedoria. En particular, entre altres, podem citar: