Universitat Rovira i Virgili

Interessos de recerca Dra. Rosalia Cascón

Professora del programa. Sóc professora en l'àmbit de la gestió de recursos humans, el comportament organitzatiu, la psicologia organitzacional i la metodologia qualitativa. Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses (URV) i en Psicologia (UB), el meu perfil híbrid permet integrar els coneixements d'ambdues disciplines en la recerca per a millorar el coneixement del comportament humà en l'àmbit organitzatiu. La meva recerca es centra en la identitat social en les seves múltiples manifestacions: professional, cultural, del consumidor, dels malalts crònics i dels expatriats.