Universitat Rovira i Virgili

Interessos de recerca Dr. Nektarios Aslanidis

Professor del programa. Els meus interessos de recerca són: Macroeconomia Empírica i Financera, Història Macroeconòmica Quantitativa.