Universitat Rovira i Virgili

Interessos de recerca Dr. José Manuel Giménez

Preinscriu-te

Contacta'ns

Professor del programa. Quatre línies principalment: elecció social, conflicte, mercats financers, i economia pública. L'elecció social constitueix la meva línia principal de recerca. La resta de línies les he iniciat amb la supervisió d'estudiants de doctorat amb l'objectiu d'implementar les diferents eines en camps diversos.