Universitat Rovira i Virgili

Interessos de recerca Dr. Jorge de Andrés

Preinscriu-te

Contacta'ns

Professor del programa. La meva recerca es contextualitza en l'àmbit de l'aplicació de mètodes quantitatius en anàlisi actuarial i qüestions de desigualtat social i de gènere. M'interessa especialment dirigir tesis sobre aplicacions de soft computing en temes actuarials i dels àmbits socials esmentats.