Universitat Rovira i Virgili

Interessos de recerca Dr. Antoni Vidal

Professor col·laborador del programa. La meva recerca es contextualitza en l'àmbit de la gestió d'empreses. Les meves línies de recerca són: Direcció Estratègica, Clústers Industrials, Disseny i Comportament Organitzatiu, Gestió del Coneixement i Aprenentatge Organitzatiu, i Emprenedoria i Creació d'Empreses. Tinc una preferència per metodologies quantitatives.