Universitat Rovira i Virgili

Interessos de recerca Dr. Antonio Terceño

Professor del programa. Les meves línies de recerca són: Finances, Presa de decisions i Incertesa (aplicacions Fuzzy). He dirigit 15 tesis doctorals.