Universitat Rovira i Virgili

Interessos de recerca Dr. Aurelio Fernández

Professor del programa. Sóc un economista quantitatiu, especialitzat en l'anàlisi de sèries temporals. Els meus interessos de recerca són: finances, econofísica, sistemes complexos, dinàmiques no lineals, macroeconomia i mineria de dades. Estic disposat a supervisar estudiants amb bones habilitats de programació (R, Python, Matlab).