Universitat Rovira i Virgili

Dret - Línies de recerca

+ PhD

Contacta'ns

En aquesta gran àrea del coneixement jurídic es facilita als doctorands l'accés a diverses línies de recerca consolidades en dret civil, dret mercantil, dret processal, dret tributari, dret internacional privat i del pensament jurídic, que es troben sòlidament assentades en diversos projectes d'investigació competitius aconseguits en convocatòries públiques (europees, estatals i autonòmiques).

Línies d'investigació 

En aquesta gran àrea del coneixement jurídic es facilita als doctorands l'accés a diverses línies de recerca consolidades en dret administratiu, dret constitucional, dret internacional públic i privat, dret laboral, dret penal i filosofia del dret que es troben sòlidament assentades en diversos projectes de investigació competitius aconseguits en convocatòries públiques (europees, estatals i autonòmiques).

Línies d'investigació