Universitat Rovira i Virgili

Visita del Comitè d'Avaluació Externa per a l'acreditació dels programes de doctorat en Dret, Economia i Empresa, i Turisme i Oci

Visita del Comitè d'Avaluació Externa per a l'acreditació dels programes de doctorat en Dret, Economia i Empresa, i Turisme i Oci

Comunitat Universitària  -  Dimecres i dijous, 20 i 21 d'octubre de 2021

Els programes de doctorat en Dret, Economia i Empresa, i Turisme i Oci es troben immersos en el procés d'acreditació; és per aquest motiu que els propers 20 i 21 d'octubre tindrà lloc la visita virtual d'un comitè d'experts externs que avaluarà el desenvolupament i resultats de la titulació.

En el transcurs de la visita, el Comitè d'Avaluació Externa es reunirà a través del programari Zoom amb els diferents grups d'interès del programa de doctorat: equip de direcció, professorat, estudiants, titulats i ocupadors. En aquesta web podeu consultar els membres del Comitè d'Avaluació Externa de l'Agència per a la Qualitat Universitària de Catalunya, així com l’agenda de la visita (inclou el programa de visita) i l'autoinforme d'acreditació de:

Com a mecanisme alternatiu a l'audiència oberta, AQU Catalunya posa a disposició el correu electrònic qualitat(ELIMINAR)@aqu.cat perquè, si hi ha alguna persona que no hagi estat convocada a les audiències, i ho desitgi, tingui la possibilitat de comunicar-se amb el CAE.

Atentament,

Josep Ribalta,

Director de l'Escola de Doctorat

COMITÈ D'AVALUACIÓ EXTERNA DELS PROGRAMES DE DOCTORAT EN DRET, ECONOMIA I EMPRESA, I TURISME I OCI

Rol

Nom

Institució

Àrea de coneixement

President

Rafael de Asís Roig

Universidad Carlos III de Madrid

Filosofia del Dret

Vocal acadèmica

Asunción Fernández-Villaran

Universidad de Deusto

Economia i Empresa. Directora del Dept. de Turisme

Vocal estudiant

Vicente Casales García

Universidad de Sevilla

Doctorand en Turisme

Secretària

Mª Carmen Navarro de la Villa

Universidad de Sevilla

Metodologia d'avaluació