Universitat Rovira i Virgili

Producció científica

La URV s'ha situat en bona posició internacional tant en producció com en impacte de la investigació, a causa de l'alta competitivitat del personal que desenvolupa la seva activitat investigant a la Universitat i els organismes vinculats.

* De les més de 18 mil universitats del món (World Higher Education Detabase, 2014), en aquest gràfic estan representades les 2.713 institucions que van publicar més de 100 articles en revistes científiques al llarg del 2012 tenint en compte les publicacions del període 2008-12 recollides a la base de dades Scopus.

Producció i productivitat científica

Posicionamient de la URV a l'Estat i a Catalunya respecte el sistema universitari.

Visibilitat de la URV a les àrees del ESI

(Essential Science Indicators). Posicionamient segons citacions per article. Periode de 2014-15