Universitat Rovira i Virgili

Calendari d'avaluació

Calendari d'avaluació per al curs 2020-21

Estudiants de nou accés (1a i 2a fase) i de segon curs i successius

Primera convocatòria
Presentació del DAD i el PLAINV per part de l’estudiant del 13 de gener al 30 d’abril de 2021
Presentació de l’informe del director/a de tesi del 3 al 17 de maig de 2021
Avaluació per part de la comissió acadèmica  del 18 de maig a l’1 de juny de 2021
Aprovació de l’Acta de Qualificacions (CDE) 7 o 8 de juny de 2021
Segona convocatòria*
Presentació del DAD i el PLAINV per part de l'estudiant del 16 de juny al 8 de juliol de 2021
Presentació de l'informe del director/a de tesi del 9 al 20 de juliol de 2021
Avaluació per part de la comissió acadèmica  del 21 al 29 de juliol de 2021
Aprovació de l'Acta de Qualificacions (CDE) 6 o 7 de setembre de 2021

Estudiants de nou accés (3a fase)

Primera convocatòria
Presentació del DAD i el PLAINV per part de l'estudiant del 16 de juny al 8 de juliol de 2021
Presentació de l'informe del director/a de tesi del 9 al 20 de juliol de 2021
Avaluació per part de la comissió acadèmica del 21 al 29 de juliol de 2021
Aprovació de l'Acta de Qualificacions (CDE) 6 o 7 de setembre de 2021
Segona convocatòria*
Presentació del DAD i el PLAINV per part de l'estudiant del 9 al 17 de setembre de 2021
Presentació de l'informe del director/a de tesi del 20 al 24 de setembre de 2021
Avaluació per part de la comissió acadèmica  del 27 de setembre a l’1 d’octubre de 2021
Aprovació de l'Acta de Qualificacions (CDE) 7 o 8 d'octubre de 2021

* A la segona convocatòria s'avaluaràn aquells estudiants amb un resultat desfavorable o no presentats a la primera convocatòria. Els estudiants matriculats fora de termini després del 30 d’abril de 2021 només podran participar a la segona convocatòria.

Abreviatures: DAD: Document d'Activitats del Doctorand/a; PLAINV: Pla d'investigació; CDE: Comitè de Direcció de l'Escola de Postgrau i Doctorat

Nota. Les dates esmentades anteriorment estan subjectes a canvis sense previ avís.