Universitat Rovira i Virgili

Calendari d'avaluació

Calendari d'avaluació per al curs 2018-19

Doctorands de nou accés (1a i 2a fase) i de segon curs i successius

Primera convocatòria
Període de presentació del DAD i el PlaInv (Estudiant) del 4 al 30 d'abril de 2019
Avaluació per part del DT* del 3 al 15 de maig de 2019
Avaluació per part de la CA*  del 17 al 29 de maig de 2019
CDE* Extraordinari de 5 o 6 de juny de 2019
Segona convocatòria**
Període de presentació del DAD i el PlaInv (Estudiant) del 18 de juny al 8 de juliol de 2019
Avaluació per part del DT* del 10 al 19 de juliol de 2019
Avaluació per part de la CA*  del 22 al 30 de juliol de 2019
CDE* Extraordinari de 5 o 6 de setembre de 2019

Doctorands de nou accés (3a fase)

Primera convocatòria
Període de presentació del DAD i el PlaInv (Estudiant) del 18 de juny al 8 de juliol de 2019
Avaluació per part del DT* del 10 al 19 de juliol de 2019
Avaluació per part de la CA*  del 22 al 30 de juliol de 2019
CDE* Extraordinari de 5 o 6 de setembre de 2019
Segona convocatòria**
Període de presentació del DAD i el PlaInv (Estudiant) del 16 al 24 de setembre de 2019
Avaluació per part del DT* del 25 al 30 de setembre de 2019
Avaluació per part de la CA*  de l'1 al 7 d'octubre de 2019
CDE* Extraordinari de 10 d'octubre de 2019 (data provisional)

* Director de Tesi (DT); Comissió Acadèmica (CA); Pla d'Investigació (PlaInv); Comitè de Direcció de l'Escola (CDE)

** En segona convocatòria s'avaluaràn aquells doctorands amb un resultat desfavorable o no presentats en la primera.

Nota. Les dates esmentades anteriorment estan subjectes a canvis sense previ avís.