Universitat Rovira i Virgili

Calendari d'avaluació

Calendari d'avaluació per al curs 2018-19

Doctorands de nou accés (1a i 2a fase) i de segon curs i successius

Primera convocatòria
Presentació del DAD i el PLAINV per part de l’estudiant del 4 al 30 d'abril de 2019
Presentació de l’informe del director/a de tesi del 3 al 15 de maig de 2019
Avaluació per part de la comissió acadèmica  del 17 al 29 de maig de 2019
Aprovació de l’Acta de Qualificacions (CDE) 6 de juny de 2019
Segona convocatòria*
Presentació del DAD i el PLAINV per part de l'estudiant del 18 de juny al 8 de juliol de 2019
Presentació de l'informe del director/a de tesi del 10 al 19 de juliol de 2019
Avaluació per part de la comissió acadèmica  del 22 al 30 de juliol de 2019
Aprovació de l'Acta de Qualificacions (CDE) 5 o 6 de setembre de 2019

Doctorands de nou accés (3a fase)

Primera convocatòria
Presentació del DAD i el PLAINV per part de l'estudiant del 18 de juny al 8 de juliol de 2019
Presentació de l'informe del director/a de tesi del 10 al 19 de juliol de 2019
Avaluació per part de la comissió acadèmica del 22 al 30 de juliol de 2019
Aprovació de l'Acta de Qualificacions (CDE) 5 o 6 de setembre de 2019
Segona convocatòria*
Presentació del DAD i el PLAINV per part de l'estudiant del 16 al 24 de setembre de 2019
Presentació de l'informe del director/a de tesi del 25 al 30 de setembre de 2019
Avaluació per part de la comissió acadèmica  de l'1 al 7 d'octubre de 2019
Aprovació de l'Acta de Qualificacions (CDE) 10 d'octubre de 2019 (data provisional)

* A la segona convocatòria s'avaluaràn aquells doctorands/es amb un resultat desfavorable o no presentats a la primera convocatòria. Els estudiants matriculats fora de termini després del 30 d’abril només podran participar a la segona convocatòria.

Abreviatures: DAD: Document d'Activitats del Doctorand/a; PLAINV: Pla d'investigació; CDE: Comitè de Direcció de l'Escola de Postgrau i Doctorat

Nota. Les dates esmentades anteriorment estan subjectes a canvis sense previ avís.