Universitat Rovira i Virgili

Professionalització de la supervisió doctoral

L'objectiu del projecte és promoure una relació entre el doctorand o doctoranda i el director o directora de tesi que sigui oberta, honesta i professional. Aquesta relació es reflectirà en la satisfacció de les parts implicades (el doctorand o doctoranda i el director o directora) i, molt especialment, en una millora dels resultats de la investigació dels quals, com a missió de la Universitat, proveeixen la societat dels avenços científics generats.

Des de l'inici del projecte s'han impartit diversos tallers formatius que han permès augmentar el nombre de directors de tesi altament conscienciats i qualificats. La programació anual dels tallers ha consolidat el nostre projecte formatiu i ha fet que la Universitat Rovira i Virgili es posicioni com a referent en la professionalització de directors de tesi, tant a la mateixa universitat com en altres universitats espanyoles i llatinoamericanes.