Universitat Rovira i Virgili

Autoinformes per a l'acreditació en exposició pública

Aquest espai està dedicat a l'exposició pública de cara als agents implicats dels autoinformes elaborats per a l'acreditació dels programes de doctorat en el període del Juny 2020. Per a qualsevol suggeriment o opinió de millora dels autoinformes, us podeu adreçar a l'escola de postgrau i doctorat (escoladoctorat "at" urv.cat)*. Es recolliran suggeriments i opinions de millora fins el 13 de març de 2020.

Programes de doctorat:

*Substituir la “at” pel símbol arroba

Pàgina actualitzada el 2 de març de 2020