Universitat Rovira i Virgili

Visita del Comitè d'Avaluació Externa per a l'acreditació dels programes de doctorat en Antropologia i Comunicació, Arqueologia Clàssica i Estudis Humanístics

Visita del Comitè d'Avaluació Externa per a l'acreditació dels programes de doctorat en Antropologia i Comunicació, Arqueologia Clàssica i Estudis Humanístics

Comunitat Universitària  -  Dilluns i dilluns, 18 i 25 d'octubre de 2021

Els programes de doctorat en Antropologia i Comunicació, Arqueologia Clàssica i Estudis Humanístics es troben immersos en el procés d'acreditació; és per aquest motiu que els propers 18 i 25 d'octubre tindrà lloc la visita virtual d'un comitè d'experts externs que avaluarà el desenvolupament i resultats de la titulació.

En el transcurs de la visita, el Comitè d'Avaluació Externa es reunirà a través del programari Zoom amb els diferents grups d'interès del programa de doctorat: equip de direcció, professorat, estudiants, titulats i ocupadors. En aquesta web podeu consultar els membres del Comitè d'Avaluació Externa de l'Agència per a la Qualitat Universitària de Catalunya, així com l’agenda de la visita (inclou el programa de visita) i l'autoinforme d'acreditació de:

Com a mecanisme alternatiu a l'audiència oberta, AQU Catalunya posa a disposició el correu electrònic qualitat(ELIMINAR)@aqu.cat perquè, si hi ha alguna persona que no hagi estat convocada a les audiències, i ho desitgi, tingui la possibilitat de comunicar-se amb el CAE.

Atentament,

Josep Ribalta,

Director de l'Escola de Doctorat

COMITÈ D'AVALUACIÓ EXTERNA DELS PROGRAMES DE DOCTORAT EN ANTROPOLOGIA I COMUNICACIÓ, ARQUEOLOGIA CLÀSSICA, I ESTUDIS HUMANÍSTICS

Rol

Nom

Institució

Àrea de coneixement

President

César Fornis Vaquero

Universidad de Sevilla

Història Antiga

Vocal acadèmica

Margarita Orfilia

Universidad de Granada

Prehistòria i Arqueologia

Vocal estudiant

Aurora Rivera Hernández

Universitat Pompeu Fabra

Humanitats

Secretària

Jessica Braojos Gómez

Universitat Ramon Llull

Metodologia d'avaluació