Universitat Rovira i Virgili

Psicobiologia, Neurotoxicologia i Psicofarmacologia

+ PhD

Contacta'ns

Aquesta línia inclou estudis in vivo i in vitro i utilitza models de vulnerabilitat a la neurodegeneració.

Aquesta línia inclou estudis en models animals i en humans.

Aquesta línia inclou estudis in vivo i in vitro i utilitza models de vulnerabilitat a la neurodegeneració.

Aquesta línia inclou estudis in vitro, per valorar els efectes de fàrmacs, factors nutricionals i factors endògens i els mecanismes involucrats en els processos de neurotoxicitat i neuroprotecció.