Universitat Rovira i Virgili

Salut, psicologia i psiquiatria - Línies de recerca

+ PhD

Contacta'ns

Es tracta d'un grup d'investigació de naturalesa interdisciplinària en què els membres que el componen pertanyen a diferents àrees de coneixement dins de la Psicologia. La majoria dels membres de l'equip pertanyen a l'àrea de Metodologia de les Ciències del Comportament, i es dediquen al desenvolupament de mètodes innovadors d'anàlisi multivariat.
Val a dir que la trajectòria acadèmica i científica dels membres d'aquesta àrea els ha permès un contacte directe amb àmbits aplicats en els quals implementar els models desenvolupats per tal de millorar els processos d'avaluació psicològica: en concret, els relacionats amb les àrees aplicades de Personalitat; Avaluació i Tractaments Psicològics; Psicologia de l'Educació i el Desenvolupament; i Psicologia Social i del Treball.

Línies d'investigació 

Aquesta àrea està liderada pel grup de recerca en NUTRISAM, un grup multidisciplinari amb professionals del departament de Psicologia ('Àrea d'avaluació i psicopatologia en nens i adolescents) i del departament de Ciències Mèdiques Bàsiques (Medicina Preventiva i Salut Pública, àrea de Nutrició) de la URV.

Línies d'investigació  

Aquesta línia està liderada pel grup de recerca ALGOS, abasta la validació i desenvolupament d'instrument per a l'avaluació del dolor, així com l'estudi de diferents intervencions en subjectes amb dolor.

Línies d'investigació  

Aquesta àrea està liderada per investigadors del Departament de Psicologia i dels següents grups de recerca:

Línies d'investigació  

Aquesta línia està desenvolupada per investigadors dels grups: investigació en nuerocomportamiento i salut (NEUROLAB); i Farmacobiología cel·lular (FARBIOLO) inclou estudis metabòlics i conductuals així com tècniques in vitro.

Línies d'investigació

Estudi de la neurotransmissió neuromuscular i la seva modificacions en el desenvolupament de malalties neuromusculars.

Línies d'investigació  

Aquestes Línies d'investigació estan liderades per professionals de l'Institut Pere Mata, Hospital Psiquiàtric Universitari de Reus, i inclouen investigació tant bàsica com aplicada en el camp de la psiquiatria, la psicologia clínica i la discapacitat intel·lectual i trastorns del desenvolupament.

Línies d'investigació  

Aquesta línia està liderada pel grup Spitzen Value, Human Resources (ABSVALUE) i inclou investigació en recursos humans i models de qualitat; salut i riscos psicosocials i emprenedoria i innovació.

Línies d'investigació  

Aquesta línia està liderada pel grup de recerca en desenvolupament psicològic i abasta aspectes tant educatius com de desenvolupament psicològic en condicions normals o patològiques.

Línies d'investigació