Universitat Rovira i Virgili

Economia i Empresa - Presentació

+ PhD

Contacta'ns

Dr.  Juan Antonio Duro Moreno

  juanantonio.duro(ELIMINAR)@urv.cat
Dr. Juan Antonio Duro Moreno (president)   Dr. Ricardo Flores Fillol (secretari)
Dra. Maria Victòria Soldevila Lafon   Dr. Matías Ginieis Iribarren
Dra. Maria Victoria Sánchez Rebull    
Places de nou ingrès  15 

L'objectiu principal del programa és formar doctors en investigació avançada de qualitat. Els objectius generals són:

El doctorat permet obtenir les capacitats necessàries per exercir activitats en els àmbits de recerca, gabinets d'estudi i els nivells superiors de la gestió empresarial i l'administració pública, així com el foment de la innovació i l'emprenedoria. En particular, entre altres, podem citar: