Universitat Rovira i Virgili

Ciencia i Tecnología Química - Línies de recerca

+ PhD

Contacta'ns

Línies d'investigació Directors/es

- Catàlisi redox mitjançant complexos de metalls de transició

Dr. Antoni Llobet  (ELIMINAR) - CV
Dra. Carolina Gimbert (ELIMINAR) - CV

Línies d'investigació Directors/es

- Desenvolupament de mètodes analítics per a la determinació de contaminants orgànics

- Síntesi de nous sorbents per a processos d'extracció

- Electroforesi capil·lar

Dra. (ELIMINAR)Carmen Aguilar (ELIMINAR)   - CV
Dra. Rosa María Marcè(ELIMINAR)  - CV
Dra. Marta Calull(ELIMINAR)   - CV
Dr. (ELIMINAR)Francesc Borrull(ELIMINAR)   - CV
Dra. Eva Pocurull(ELIMINAR)   - CV
Línies d'investigació Directors/es
- Aplicació de métodes computacionals a l'estudi de sistemes amb metalls de transició
- Estudi de metal·locarbohedrens, metal·loful·lerens, polioxoanions i polioxometal·lats
Dr. Carles Bo(ELIMINAR)  - CV
- Estudi computacional de reaccions amb acoblament encreuat
- Estudi computacional en catàlisi enantioselectiva
Dr. Feliu Maseras(ELIMINAR)  - CV
- Estudi ab initio de reaccions sobre catalitzadors heterogenis
- Estructura d'òxids metàl·lics
Dr. Núria López(ELIMINAR)   - CV
Línies d'investigació Directors/es

- Utilització de noves tecnologies (microones, ultrasons) en la preparació i modificació de catalitzadors
- Aplicacions catalítiques d'interès industrial i mediambiental: processos de revalorització de la glicerina i valoritazació de la biomassa

Dra. Pilar Salagre(ELIMINAR)   - CV
Dra. Yolanda Cesteros(ELIMINAR)   - CV
Línies d'investigació Directors/es
- Materials moleculars
- Energia
Dr. José R. Galán-Mascarós(ELIMINAR)   - CV
Línies d'investigació Directors/es

- Conversió selectiva d'etilè: catàlisi i mecanisme
- Formació d'enllaços C-C mitjançant compostos de iode hipervalent

Dr. Alexandr Shafir(ELIMINAR)   - CV
Línies d'investigació Directors/es

- Nous mètodes d'aminació oxidativa

Dr. Kilian Muñiz  (ELIMINAR) - CV

- Nous catalitzadors per una eficient conversió de CO2
- Ús de materials biorenovables en catàlisi homogènia

Dr. Arjan Kleij(ELIMINAR)   - CV
Línies d'investigació Directors/es
- Catàlisi homogènia en medis no convencionals Dra. Anna María Masdéu(ELIMINAR)   - CV

- Catàlisi asimètrica utilitzant metalls de transició

Dra. Carmen Claver(ELIMINAR)   - CV
Dr. Cyril Godard(ELIMINAR)   - CV
Dra. Aurora Ruiz(ELIMINAR)   - CV
- Química catalítica organoborada

Dra. Elena Fernández(ELIMINAR)   - CV

- Disseny de llibreries de lligands modulars per a catàlisi asimètrica Dra. Montserrat Diéguez(ELIMINAR)   - CV
Dr. Óscar Pàmies(ELIMINAR)   - CV
Línies d'investigació Directors/es

- Desenvolupament racional de processos catalítics heterogenis

Dr. Atsushi Urakawa(ELIMINAR)   - CV
- Nous processos de transformacions catalítiques asimètriques
- Fotoorganocatàlisis
Dr. Paolo Melchiorre(ELIMINAR)   - CV
- Activació d'enllaços inerts Dr. Rubén Martín(ELIMINAR)   - CV
Línies d'investigació Directors/es
- Estudi de molècules òptica i electroquímicament actives
- Aplicació en dispositius fotovoltaics moleculars
- Cel·les solars moleculars
Dr. Emilio Palomares(ELIMINAR)   - CV
Línies d'investigació Directors/es
- Polímers sostenibles
- Síntesi de polibenzoxacines
Dra. Virginia Cádiz(ELIMINAR)   - CV
Dra. Marina Galià(ELIMINAR)   - CV
Dr. Gerard Lligadas(ELIMINAR)   - CV
Dr. Juan Carlos Ronda(ELIMINAR)   - CV
- Polímers termoestables modificats Dra. Àngels Serra(ELIMINAR)   - CV
- Polímers cristall líquid Dra. José Antonio Reina(ELIMINAR)   - CV
Línies d'investigació Directors/es
- Desenvolupament de metodologies qualimètriques aplicades a dades multivariants Dra. Marisol Larrechi(ELIMINAR)   - CV
Dra. Pilar Callao(ELIMINAR)   - CV
Dra. Itziar Ruisánchez(ELIMINAR)   - CV
- Desenvolupament de mètodes analítics basats en dades de diversos ordres

Dr. Joan Ferré Baldrich(ELIMINAR) - CV
Dr. Ricard Boqué Martí(ELIMINAR) - CV
Dra. Marisol Larrechi(ELIMINAR)   - CV
Dra. Pilar Callao(ELIMINAR)   - CV
Dra. Itziar Ruisánchez(ELIMINAR)   - CV

Línies d'investigació Directors/es

- Magnetisme en materials moleculars i sòlids

Dr. Coen de Graaf(ELIMINAR)  
Dra. Rosa Caballol(ELIMINAR)   - CV
Dr. Xavier López(ELIMINAR)   - CV

- Clústers de metalls de transició i catàlisi homogènia

Dr. Josep Maria Poblet(ELIMINAR)   - CV 
Dr. Jordi Carbó(ELIMINAR)   - CV
Dr. Antoni Rodríguez(ELIMINAR)   - CV
Dr. Xavier López(ELIMINAR)   - CV
- Quimisorció i catàlisi heterogènia Dra. Anna Clotet(ELIMINAR)   - CV
Dr. Josep Manel Ricart(ELIMINAR)   - CV

- Mecanismes de reaccions fotoquímiques

Dra. Mar Reguero(ELIMINAR)   - CV
Línies d'investigació Directors/es
- Ancoratge covalent de lligands i catalitzadors sobre polímers i nanopartícules

Dr. Miquel Àngel Pericàs(ELIMINAR)   - CV

- Desenvolupament de nanopartícules funcionals metàl·liques per a diverses aplicacions Dr. Miquel Àngel Pericàs(ELIMINAR)   - CV
- Desenvolupament de sistemes de flux per a la producció contínua de materials enantiopurs mitjançant processos catalítics Dr. Miquel Àngel Pericàs(ELIMINAR)   - CV
Dr. Carles Rodríguez(ELIMINAR)   - CV
Dra. Maria Sonia Sayalero Sanz (ELIMINAR)
- Catàlisi de processos químics
- Química supramolecular
Dr. Anton Vidal(ELIMINAR)   - CV
Línies d'investigació Directors/es

- Síntesi de glicolípids
- Síntesi d'inhibidors enzimàtics
- Catàlisi asimètrica

Dr. Sergio Castillón(ELIMINAR)   - CV 
Dra. Maria Isabel Matheu(ELIMINAR)  - CV  
Dra. Yolanda Diaz(ELIMINAR)  - CV
Dr. Omar Boutureira(ELIMINAR)  - CV

Línies d'investigació Directors/es
- Autoassamblatge molecular
- Contenidors moleculars
- Estudi i quantificació experimental d'interaccions intermoleculars
Dr. Pau Ballester(ELIMINAR)   - CV
Línies d'investigació Directors/es
- Invenció de noves reaccions catalitzades per metalls de transició, especialment l'or i el pal·ladi
- Síntesi de productes naturals i poliarens relacionats amb el grafè i els ful·lerens
Dr. Antonio M. Echavarren(ELIMINAR)  - CV

- Transformacions orgàniques mitjançant catalitzadors fotoredox i metalls de transició

Dr. Julio Lloret Fillol(ELIMINAR)  - CV
 
- Desenvolupament de noves tecnologies basades en interaccions bimetàl·liques
- Activació i funcionalització d'enllaços inerts amb complexos de metalls de transició
Dra. Mónica H. Pérez-Temprano(ELIMINAR)   - CV
- Noves estratègies per a la funcionalització d'enllaços C-H i la seva aplicació en catàlisi enantioselectiva
- Desenvolupament de nous conceptes en catàlisi fotoredox
Dr. Marcos Garcia Suero(ELIMINAR)  - CV