Universitat Rovira i Virgili

Accés i admissió - Titulació d'accés

Titulació d'accés

En funció de l'origen de la institució que expedeix el títol d'accés al programa de doctorat, els candidats i candidates hauran de presentar la documentació:

L'Escola de Postgrau i Doctorat accedeix a la documentació acadèmica que consta en els expedients interns de la universitat. Només es podria sol·licitar alguna acreditació acadèmica en el cas que et faltin crèdits per accedir al nivell de doctorat.

Els candidats han de presentar la documentació específica que requereix cada programa de doctorat. Consulta la fitxa del programa  per conèixer els requisits Específics.

Un cop admès/a acadèmicament, per accedir a la matrícula hauràs de presentar còpia compulsada   dels documents anteriors i del DNI/Passaport.

Els candidats han de presentar la documentació específica que requereix cada programa de doctorat. Consulta la fitxa del programa  per conèixer els requisits Específics.

En aquest cas és imprescindible que la documentació compleixi els Requisits de la documentació estrangera .

Un cop admès/a acadèmicament, per accedir a la matrícula hauràs de presentar còpia compulsada  dels documents anteriors i del DNI/Passaport.

El el cas que hagis sol·licitat l'homologació has de tenir en compte que aquesta atorga a Espanya validesa oficial als títols d'educació superior obtinguts a l'estranger. Un títol estranger homologat posseeix els mateixos efectes del títol o grau acadèmic espanyol al qual s'homologa, per tant, si has homologat el teu títol, has de seguir el mateix procés que els candidats d'universitats espanyoles, adjuntant a més la credencial d'homologació del títol.

Els candidats han de presentar la documentació específica que requereix cada programa de doctorat. Consulta la fitxa del programa  per conèixer els requisits Específics.

En aquest cas és imprescindible que la documentació compleixi els Requisits de la documentació estrangera .

Un cop admès/a acadèmicament, per accedir a la matrícula hauràs de presentar còpia compulsada  dels documents anteriors i del DNI/Passaport.

El en cas que hagis sol·licitat l'homologació has de tenir en compte que aquesta atorga a Espanya validesa oficial als títols d'educació superior obtinguts a l'estranger. Un títol estranger homologat posseeix els mateixos efectes del títol o grau acadèmic espanyol al qual s'homologa, per tant, si has homologat el teu títol, has de seguir el mateix procés que els candidats d'universitats espanyoles, adjuntant a més la credencial d'homologació del títol.

Els candidats han de presentar la documentació específica que requereix cada programa de doctorat. Consulta la fitxa del programa  per conèixer els requisits Específics.