Universitat Rovira i Virgili

Com es dirigeix una tesi?

La relació entre el doctorand o doctoranda i el seu director o directors de tesi és una peça clau de l'èxit d'un programa de doctorat. La formació doctoral, que culmina amb l'obtenció del títol de doctor o doctora, s'ha d'entendre també com el procés mitjançant el qual s'aconsegueix aquest objectiu i, en aquesta etapa, l'efecte d'una direcció de tesi adequada té un impacte determinant.

A la Universitat Rovira i Virgili  la direcció de tesi s'enriqueix i es millora en el marc d'un projecte de professionalització de la supervisió doctoral que es va posar en marxa el 2013, totalment alineat amb els principis i les directrius europees sobre el doctorat1:

" SUPERVISION:
Doctoral education is dependent on active researchers to supervise doctoral candidates and bring them into excellent and inclusive research environments. Supervisors need to have research experience in order to guide the doctoral candidates. They must have the time to meet doctoral candidates and give sufficient and timely feedback on the progress of their research. Supervisors need to have the  dedication to deliver good supervision. They also need training to be able to perform their duties, and recognise and react to challenges in the interaction with doctoral candidates in a timely fashion."

1 EUROPEAN UNIVERSITY ASSOCIATION (EUA), 2015

ISBN: 9789078997597

http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/eua_frindoc_leaflet_08_15_web.pdf?sfvrsn=6