Universitat Rovira i Virgili

Qualitat

L'espai europeu d'educació superior (EEES) demana a les institucions universitàries un compromís de transparència i de qualitat que es reflecteix en un sistema de garantia interna de la qualitat (SIGQ), formalment establert i públicament disponible.

L'Escola de Postgrau i Doctorat ha establert un sistema per les titulacions de màster i doctorat per tal de garantir la qualitat de les titulacions.

En aquest document s'especifica les responsabilitats i els processos per garantir la qualitat dels ensenyaments implantats per l'Escola de Postgrau i Doctorat (versió del SIGQ del 2009). 

Durant aquest curs, s'està actualitzant el SIGQ de l'Escola i els processos que l'integren i consten en aquesta pàgina; aquests ja estan actualitzats. La nova versió del SIGQ de l'EPD està pendent de publicació. 

  1. Processos estratègics
     
  2. Processos clau
     
  3. Processos de suport

El treball de la URV per establir un nou mapa de titulacions oficials de doctorat adaptats a la nova estructura de títols derivats del procés d'adaptació de l'EEES ha culminat a l'Escola de Postgraus i Doctorats, amb la verificació i autorització de les titulacions mostrades. 

Per tal de garantir la qualitat i adequació, els centres han de publicar periòdicament informació actualitzada, imparcial i objectiva, tant quantitativa com qualitativa, sobre els seus programes i titulacions, han de fer un seguiment anual d'aquestes titulacions i sotmetre's periòdicament a un procès d'acreditació que validi el caràcter oficial de les mateixes.

Antropologia i comunicació
Memòries de verificació Resolució de verificació

Arqueologia clàssica
Memòries de verificació  Resolució de verificació

Biomedicina
Memòries de verificació Resolució de verificació

Ciència i tecnologia química
Memòries de verificació  Resolució de verificació 

Dret
Memòries de verificació   Resolució de verificació 

Economia i empresa
Memòries de verificació  Resolució de verificació 

Enginyeria informàtica i matemàtiques de la seguretat
Memòries de verificació  Resolució de verificació 

Enologia i biotecnologia
Memòries de verificació  Resolució de verificació 

Estudis humanístics
Memòries de verificació  Resolució de verificació 

Nanociència, materials i enginyeria química
Memòries de verificació  Resolució de verificació 

Nutrició i metabolisme
Memòries de verificació  Resolució de verificació 

Salut, psicologia i psiquiatria
Memòries de verificació  Resolució de verificació 

Tecnologies per a nanosistemes, bioenginyeries i energia
Memòries de verificació  Resolució de verificació 

Turisme i oci
Memòries de verificació  Resolució de verificació 

Ciència cognitiva i llenguatge
Memòries de verificació  Resolució de verificació 

Enginyeria termodinàmica de fluids 
Memòries de verificació  Resolució de verificació 

Erasmus Mundus Quaternari i prehistòria
Memòries de verificació  Resolució de verificació 

Estudis de gènere: cultures, societats i polítiques
Memòries de verificació  Resolució de verificació 

Infermeria i salut
Memòries de verificació  Resolució de verificació 

Mecànica de fluids
Memòries de verificació  Resolució de verificació 

Neurociències
Memòries de verificació Resolució de verificació 

Nutrigenòmica i nutrició personalitzada
Memòries de verificació  Resolució de verificació 

Tecnologia educativa
Memòries de verificació  Resolució de verificació