Universitat Rovira i Virgili

Sol·licitud títol doctor o doctora

L'estudiant que hagi superat la defensa de la tesi pot sol·licitar el títol de doctor o doctora per la URV:

Expedició del títol de doctor o doctora


El doctorand o doctoranda d'estudis regulats pel RD 778/98, que hagi superat el reconeixement de la suficiència investigadora, pot sol·licitar un certificat o diploma acreditatiu:

Expedició del diploma d'estudis avançats (RD 778/98)