Universitat Rovira i Virgili

Calendari d'avaluació

Calendari d'avaluació per al curs 2017-18

Doctorands de nou accés (1a i 2a fase) i de segon curs i successius

Primera convocatòria
Període de presentació del DAD i el PlaInv (Estudiant) del 6 al 30 d'abril de 2018
Avaluació per part del DT* del 3 al 15 de maig de 2018
Avaluació per part de la CA*  del 18 al 28 de maig de 2018
CDE* Extraordinari de 5 de juny de 2018
Segona convocatòria**
Període de presentació del DAD i el PlaInv (Estudiant) del 18 de juny al 9 de juliol de 2018
Avaluació per part del DT* del 12 al 20 de juliol de 2018
Avaluació per part de la CA*  del 25 al 31 de juliol de 2018
CDE* Extraordinari de 7 de setembre de 2018

Doctorands de nou accés (3a fase)

Primera convocatòria
Període de presentació del DAD i el PlaInv (Estudiant) del 18 de juny al 9 de juliol de 2018
Avaluació per part del DT* del 12 al 20 de juliol de 2018
Avaluació per part de la CA*  del 25 al 31 de juliol de 2018
CDE* Extraordinari de 7 de setembre de 2018
Segona convocatòria**
Període de presentació del DAD i el PlaInv (Estudiant) del 14 al 21 de setembre de 2018
Avaluació per part del DT* del 24 al 28 de setembre de 2018
Avaluació per part de la CA*  de l'1 al 8 d'octubre de 2018
CDE* Extraordinari de 15 d'octubre de 2018 (data provisional)

* Director de Tesi (DT); Comissió Acadèmica (CA); Pla d'Investigació (PlaInv); Comitè de Direcció de l'Escola (CDE)

** En segona convocatòria s'avaluaràn aquells doctorands amb un resultat desfavorable o no presentats en la primera.

Nota. Les dates esmentades anteriorment estan subjectes a canvis sense previ avís.