Universitat Rovira i Virgili

5. Difusió del dipòsit de tesis doctorals

Llista de tesis dipositades que estan disponibles per a ser consultades:

- Si un doctor o doctora de la URV vol consultar alguna de les tesis dipositades, ha d'enviar un missatge a tesis@urv.cat

- Si es volen lliurar observacions sobre el contingut d'alguna de les tesis al director de l'EPD, les haurà d'enviar per correu a la mateixa adreça.

Títol tesi RH-CATALYZED CARBONYLATION OF DISUBSTITUTED OLEFINS: ASYMMETRIC CATALYSIS, CONTINUOUS FLOW AND TANDEM HYDROAMINOMETHYLATION REACTION
Prog.Doctorat Ciència i Tecnologia Química
Director/a MARIA AURORA RUIZ MANRIQUE
Director/a CYRIL GODAR
Data dipòsit 06/11/2018
Títol tesi RECOGNIZING FOODS USING DEEP NEURAL NETWORKS UNDER DOMAIN SHIFT
Prog.Doctorat Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat
Director/a DOMÈNEC SAVI PUIG VALLS
Data dipòsit 22/10/2018
Títol tesi

APROXIMACIONES METODOLÓGICAS DESDE LA ARQUEOPALINOLOGÍA A CONTEXTOS ANTROPOGÉNICOS DE LA SIERRA DE ATAPUERCA (BURGOS) Y A SECUENCIAS NATURALES DEL LITORAL MEDITERRÁNEO

Prog.Doctorat Erasmus Mundus en Quaternari i Prehistòria
Director/a FRANCESC BURJACHS CASA
Data dipòsit 12/11/2018
Títol tesi

UNA MIRADA REPUBLICANA A LA TERCERA CATALUNYA. 1931-1939

Prog.Doctorat Estudis Humanístics
Director/a MONTSERRAT DUCH PLANA
Data dipòsit 06/11/2018
Títol tesi LA INDUMENTARIA SEÑORIAL FEMENINA CATALANA DEL SIGLO XV Y SU REFLEJO EN EL ARTE
Prog.Doctorat Estudis Humanístics
Director/a SOFIA MATA DE LA CRUZ
Data dipòsit 10/11/2018
Títol tesi

LOS DICCIONARIOS BILINGÜES EN LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL A SINOHABLANTES DE NIVEL INICIAL: ANÁLISIS Y PROPUESTAS

Prog.Doctorat Estudis Humanístics
Director/a SANDRA IGLESIA MARTÍN
Data dipòsit 12/11/2018
Títol tesi OPTOFLUIDIC DEVICE FOR CYTOMETRIC MEASUREMENTS AND STUDY OF INERTIAL FOCUSING CONDITIONS IN ASYMMETRIC SERPENTINES
Prog.Doctorat Nanociència, Materials i Enginyeria Química
Director/a FRANCISCO MANUEL DÍAZ GONZÁLEZ
Director/a JAIME MASONS BOSCH
Data dipòsit 08/11/2018
Títol tesi HYDROLYSATES AND PEPTIDES FROM CHICKEN FOOT PROTEINS TO MANAGE HYPERTENSION
Prog.Doctorat Nutrició i Metabolisme
Director/a MARIA BEGOÑA MUGUERZA MARQUÍNEZ
Director/a FRANCISCA ISABEL BRAVO VÁZQUEZ
Data dipòsit 08/11/2018
Títol tesi

DEVELOPMENT OF A PROGRAM TO CONTROL RESPONSE BIASES AND ASSESSMENT OF ITS USEFULNESS IN TYPICAL PERFORMANCE MEASURES

Prog.Doctorat Salut, Psicologia i Psiquiatria
Director/a URBANO LORENZO SEVA
Director/a ANDRÉS VIGIL COLET
Data dipòsit 05/11/2018
Títol tesi UN MODEL PER AL DISSENY D'ECOSISTEMES TECNOLÒGICS EDUCATIUS
Prog.Doctorat Tecnologia Educativa
Director/a MARIA MERCEDES GISBERT CERVERA
Director/a MARIA VIRGINIA LARRAZ RADA
Data dipòsit 12/11/2018

*Les tesis estaran dipositades durant un mínim de deu dies, fins a l'aprovació del Comitè de Direcció de l'Escola (CDE)

**Tesi amb compromís de confidencialitat