Universitat Rovira i Virgili

5. Difusió del dipòsit de tesis doctorals

Llista de tesis dipositades que estan disponibles per a ser consultades:

- Si un doctor o doctora de la URV vol consultar alguna de les tesis dipositades, ha d'enviar un missatge a tesis@urv.cat

- Si es volen lliurar observacions sobre el contingut d'alguna de les tesis al director de l'EPD, les haurà d'enviar per correu a la mateixa adreça.

Títol tesi FACEBOOK COMO INSTRUMENTO DE COMUNICACIÓN EN LAS EMPRESAS DE AMÉRICA LATINA
Prog.Doctorat Antropologia i Comunicació
Director/a VICENTE-PAUL CAPRIOTTI PERI
Data dipòsit 30/11/2017
Títol tesi LA SUSTITUCIÓN DE LA RENTA POR LA REHABILITACIÓN O REFORMA DE LA VIVIENDA EN LOS ARRENDAMIENTOS URBANOS
Prog.Doctorat Dret
Director/a SERGIO NASARRE AZNAR
Data dipòsit 04/12/2017
Títol tesi ESSAYS ON LOCATION PATTERNS OF CREATIVE INDUSTRIES
Prog.Doctorat Economia i Empresa
Director/a JOSEP MARIA ARAUZO CAROD
Director/a ANA ISABEL MORENO MONROY
Data dipòsit 04/12/2017
Títol tesi ENVIRONMENTAL LEVELS OF PAHS AND OTHER SVOCS IN A PETROCHEMICAL AREA. COMBINING MONITORING AND MODELLING TOOLS
Prog.Doctorat Nanociència, Materials i Enginyeria Química
Director/a MARTÍ NADAL LOMAS
Director/a MARTA SCHUHMACHER ANSUATEGUI
Director/a JORDI SIERRA LLOPART
Data dipòsit 01/12/2017
Títol tesi DESIGN AND CHARACTERIZATION OF ACTIVELY-MOVING POLYMERS OBTAINED VIA DUAL-CURING PROCESSING
Prog.Doctorat Nanociència, Materials i Enginyeria Química
Director/a XAVIER FERNÁNDEZ FRANCOS
Director/a SILVIA DE LA FLOR LOPEZ
Data dipòsit 24/11/2017
Títol tesi UNDERSTANDING THE CELLULAR AND MOLECULAR MECHANISMS UNDERLYING GLYCEMIC INDEX HEALTH BENEFITS
Prog.Doctorat Nutrició i Metabolisme
Director/a MÒNICA BULLÓ BONET
Director/a JORGE SALAS SALVADÓ
Data dipòsit 02/12/2017
Títol tesi DEVELOPMENT OF A COMPLETE ADVANCED COMPUTATIONAL WORKFLOW FOR HIGH-RESOLUTION LDI-MS METABOLOMICS IMAGING DATA PROCESSING AND VISUALIZATION
Prog.Doctorat Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia
Director/a FRANCESC XAVIER CORREIG BLANCHAR
Director/a JESÚS JORGE BREZMES LLECHA
Data dipòsit 30/11/2017

*Les tesis estaran dipositades durant un mínim de deu dies, fins a l'aprovació del Comitè de Direcció de l'Escola (CDE)

**Tesi amb compromís de confidencialitat