Universitat Rovira i Virgili

5. Difusió del dipòsit de tesis doctorals

Llista de tesis dipositades que estan disponibles per a ser consultades:

- Si un doctor o doctora de la URV vol consultar alguna de les tesis dipositades, ha d'enviar un missatge a tesis@urv.cat

- Si es volen lliurar observacions sobre el contingut d'alguna de les tesis al director de l'EPD, les haurà d'enviar per correu a la mateixa adreça.

Títol tesi LES XARXES D'INFLUÈNCIA I DE CONSTRUCCIÓ D'OPINIÓ PÚBLICA A TWITTER. EL CAS DEL PROCÉS D'INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA: DES DE L'ANUNCI DE LA LLEI DEL REFERÈNDUM FINS ALS FETS D'OCTUBRE
Prog.Doctorat Antropologia i Comunicació
Director/a ARANZAZU MARIA CAPDEVILA GÓMEZ
Data dipòsit 05/06/2018
Títol tesi DEL EXILIO A LA CIUDADANIA. Experiencias dialógicas en el marco de la Salud Mental Colectiva.
Prog.Doctorat Antropologia i Comunicació
Director/a ANGEL MARTINEZ HERNAEZ
Data dipòsit 08/06/2018
Títol tesi ANGPTL8 Y SU IMPLICACIÓN EN EL EMBARAZO, LA DIABETES Y LA OBESIDAD
Prog.Doctorat Biomedicina
Director/a SONIA FERNÁNDEZ VELEDO
Director/a ANA MEGÍA COLET
Data dipòsit 01/06/2018
Títol tesi ESTUDIO DE PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LAS LIPOPROTEÍNAS PARA UNA MEJOR PREDICCIÓN DEL RIESGO RESIDUAL
Prog.Doctorat Biomedicina
Director/a MONTSERRAT GUARDIOLA GUIONNET
Director/a JOSEP RIBALTA VIVES
Data dipòsit 11/06/2018
Títol tesi TAXONOMÍA DE HONGOS CELOMICETOS DE INTERÉS CLÍNICO
Prog.Doctorat Biomedicina
Director/a ALBERTO MIGUEL STCHIGEL GLIKMAN
Director/a JOSÉ FRANCISCO CANO LIRA
Director/a JOSEP GUARRO ARTIGAS
Data dipòsit 12/06/2018
Títol tesi LA PRUEBA DEL DELITO DE MALTRATO OCASIONAL DEL ARTÍCULO 153.1 DEL CÓDIGO PENAL. NUEVAS PERSPECTIVAS
Prog.Doctorat Dret
Director/a ELISABET CERRATO GURI
Director/a NÚRIA TORRES ROSELL
Data dipòsit 04/06/2018
Títol tesi LA "PUBLIFICACIÓ" DE LES "URBANITZACIONS PARTICULARS" HISTÒRIQUES
Prog.Doctorat Dret
Director/a JUDITH GIFREU FONT
Data dipòsit 24/05/2018
Títol tesi

INNOVATION IN THE CONTINUING VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (CVET) GOVERNMENT-RUN PROGRAMME IN CATALONIA

Prog.Doctorat Economia i Empresa
Director/a ELISABET CERRATO GURI
Director/a NÚRIA TORRES ROSELL
Data dipòsit 13/06/2018
Títol tesi TROMBOSI VENOSA PROFUNDA: ESTUDI DELS EFECTES DEL CAMINAR I DE LA IMPLANTACIÓ DE FILTRES DE VENA CAVA AMB SIMULACIONS BIOMECÀNIQUES
Prog.Doctorat Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat
Director/a MARIA DOLORES PUIGJANER RIBA
Director/a JUAN HERRERO SABARTÉS
Data dipòsit 17/05/2018
Títol tesi TOWARD A UNIVERSAL PRIVACY AND INFORMATION-PRESERVING FRAMEWORK FOR INDIVIDUAL DATA EXCHANGE
Prog.Doctorat Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Seguretat
Director/a JOSEP DOMINGO FERRER
Director/a KRISHNAMURTY MURALIDHAR
Data dipòsit 10/05/2018
Títol tesi

REVISIÓN CRÍTICA Y ANÁLISIS GLOTOPOLÍTICO DEL ÍNDICE DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS Y OTROS «ALEGRES GUARISMOS» DE LA DEMOLINGÜÍSTICA HISPÁNICA.

Prog.Doctorat Estudis Humanístics
Director/a MANUEL FUENTES VÁZQUEZ
Director/a ANTONIO NOMDEDEU RULL
Data dipòsit 10/06/2018
Títol tesi LES VINYETES FILATÈLIQUES COM A FONT D'INFORMACIÓ HISTORIOGRÀFICA I ARTÍSTICA
Prog.Doctorat Estudis Humanístics
Director/a ANTONIO ENRIQUE SALCEDO MILIANI
Data dipòsit 28/05/2018
Títol tesi MOLECULAR SIMULATION OF MIXTURES IN LIPID MEMBRANES
Prog.Doctorat Nanociència, Materials i Enginyeria Química
Director/a VLADIMIR BAULIN 
Data dipòsit 12/06/2018
Títol tesi NUMERICAL STUDY OF BIO-FLUIDS AND MASS TRANSFER PROCESSES THROUGH MEMBRANES
Prog.Doctorat Nanociència, Materials i Enginyeria Química
Director/a CLARA SALUEÑA PÉREZ
Director/a SALVATORE CITO 
Director/a ANTONIO VERNET PEÑA
Data dipòsit 12/06/2018
Títol tesi REDESIGNING CHEMICAL ANALYSIS: TRANSDUCING INFORMATION FROM CHEMICAL INTO DIGITAL
Prog.Doctorat Nanociència, Materials i Enginyeria Química
Director/a PASCAL JEAN CLAUDE LEON BLONDEAU 
Director/a FRANCISCO JAVIER ANDRADE 
Data dipòsit 11/06/2018
Títol tesi

CRYSTALS GROWTH AND LASER PROPERTIES OF ND:CNGS AND YB:CNGS

Prog.Doctorat Nanociència, Materials i Enginyeria Química
Director/a XAVIER MATEOS FERRÉ
Director/a XINGUANG XU
Data dipòsit 23/04/2018
Títol tesi EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA SOBRE LA SALUD CARDIOVASCULAR Y LA CALIDAD DE VIDA EN USUARIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA . ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO.
Prog.Doctorat Nutrició i Metabolisme
Director/a MARIA VICTORIA ARIJA VAL
Data dipòsit 10/06/2018
Títol tesi IMPACTO DEL GÉNERO EN LOS INTENTOS DE SUICIDIO EN QUITO (ECUADOR)
Prog.Doctorat Salut, Psicologia i Psiquiatria
Director/a HILARIO BLASCO FONTECILLA
Director/a ALEXANDRA COSI MUÑOZ
Data dipòsit 03/06/2018
Títol tesi ANALYSIS OF WIRELESS BODY-CENTRIC MEDICAL SENSORS FOR REMOTE HEALTHCARE
Prog.Doctorat Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia
Director/a ANTONIO RAMON LÁZARO GUILLÉN
Director/a DAVID GIRBAU SALA
Director/a GAETANO MARROCCO
Data dipòsit 04/06/2018

*Les tesis estaran dipositades durant un mínim de deu dies, fins a l'aprovació del Comitè de Direcció de l'Escola (CDE)

**Tesi amb compromís de confidencialitat