Universitat Rovira i Virgili

5. Difusió del dipòsit de tesis doctorals

Llista de tesis dipositades que estan disponibles per a ser consultades:

- Si un doctor o doctora de la URV vol consultar alguna de les tesis dipositades, ha d'enviar un missatge a tesis@urv.cat

- Si es volen lliurar observacions sobre el contingut d'alguna de les tesis al director de l'EPD, les haurà d'enviar per correu a la mateixa adreça.

Títol tesi IMPACTO DE LOS ANÁLISIS ALEATORIOS DE SEGURIDAD EN TIEMPO REAL EN INDICADORES DE ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO EN MEDICINA INTENSIVA
Prog.Doctorat Biomedicina
Director/a MARIA AMPARO BODI SAERA
Director/a GONZALO SIRGO RODRÍGUEZ
Data dipòsit 19/02/2018
Títol tesi IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DE MICRO-RNAS DESREGULADOS POR ACCIÓN DEL TNFA   EN EL CONTEXTO DE LA OBESIDAD Y LA RESISTENCIA A LA INSULINA
Prog.Doctorat Biomedicina
Director/a MATILDE RODRÍGUEZ CHACÓN
Data dipòsit 19/02/2018
Títol tesi RELACIÓ DE LA PARAOXONASA PON1 AMB L'ESTRÈS OXIDATIU EN L'AFECTACIÓ MICROVASCULAR EN RETINOPATIA DIABÈTICA
Prog.Doctorat Biomedicina
Director/a PEDRO ROMERO AROCA
Data dipòsit 05/02/2018
Títol tesi COMPUTATIONAL MODELING FOR EXPLORING UNCONVENTIONAL REACTIVITY PATTERNS IN C-H ACTIVATION AND BORON CHEMISTRY
Prog.Doctorat Ciència i Tecnologia Química
Director/a JORGE JUAN CARBÓ MARTIN
Data dipòsit 02/03/2018
Títol tesi IMMOBILIZATION OF CHIRAL BRØNSTED ACIDS AND LEWIS BASES FOR BATCH AND FLOW ENANTIOSELECTIVE CATALYSIS
Prog.Doctorat Ciència i Tecnologia Química
Director/a CARLES RODRIGUEZ ESCRICH
Director/a MIQUEL ÀNGEL PERICÀS BRONDO
Data dipòsit 02/03/2018
Títol tesi PERFORMANCE AND FLOW DYNAMICS IN CROSS-FLOW TURBINES
Prog.Doctorat Mecànica de Fluids
Director/a FRANCISCO JAVIER HUERA HUARTE
Data dipòsit 09/03/2018
Títol tesi UPPER PALAEOLITHIC ROCK ART OF THE ITALIAN PENINSULA. A GENERAL REVIEW, REFRAMING IT INTO AN EURO-MEDITERRANEAN CONTEXT
Prog.Doctorat Erasmus Mundus en Quaternari i Prehistòria
Director/a LUIZ MIGUEL OOSTERBEEK
Data dipòsit 12/03/2018
Títol tesi DIGITAL ANALYSIS OF THE DIPLOIC VASCULAR SYSTEM IN ANATOMY, ARCHAEOLOGY
Prog.Doctorat Erasmus Mundus en Quaternari i Prehistòria
Director/a EMILIANO BRUNER
Director/a CARLOS LORENZO MERINO
Data dipòsit 06/02/2018
Títol tesi GEOLOGICAL CONTEXT OF LITHIC INDUSTRIES IN DELIA-FIUMEGRANDE VALLEY, SANTA NINFA (TP): HYPOTHETIC EARLY HUMAN POPULATION IN SICILY?
Prog.Doctorat Erasmus Mundus en Quaternari i Prehistòria
Director/a MARTA ARZARELLO
Director/a ROBERT SALA RAMOS
Data dipòsit 28/02/2018
Títol tesi NON-FLINT RAW MATERIALS IN THE EUROPEAN MIDDLE PALAEOLITHIC: VARIABILITY OF LEVALLOIS AND DISCOID KNAPPING METHODS AND STUDY OF THE SUPPLY AREAS
Prog.Doctorat Erasmus Mundus en Quaternari i Prehistòria
Director/a MANUEL VAQUERO RODRÍGUEZ
Director/a MARTA ARZARELLO
Data dipòsit 16/02/2018
Títol tesi HUMAN BEHAVIOR EXPERIMENTATION AND PARTICIPATION IN SCIENTIFIC ACTIVITIES IN THE WILD
Prog.Doctorat  Tecnologia Educativa
Director/a MARIA MERCEDES GISBERT CERVERA
Director/a JORDI DUCH GAVALDÀ
Data dipòsit 01/03/2018

*Les tesis estaran dipositades durant un mínim de deu dies, fins a l'aprovació del Comitè de Direcció de l'Escola (CDE)

**Tesi amb compromís de confidencialitat