Universitat Rovira i Virgili

Estudi de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques - Directors/es de tesi

Preinscriu-te

Contacta'ns

Perfil acadèmic i investigador dels professors del programa de doctorat:

Biglia , Barbara

Docència - Recerca

Comas D'Argemir Cendra, Maria Dolors

Docència - Recerca

Cuadrada Majó, Maria Del Coral

Docència

Martinez Hernaez, Angel

Docència - Recerca

Palau Vergés, Montserrat

Docència - Recerca

Tortajada Gimenez, Yolanda

Docència - Recerca

Perfil acadèmic i investigador dels directors i directores col·laboradors del programa de doctorat:

Bodoque Puerta, Yolanda

Willem , Cilia Margareta Michael

CV