Universitat Rovira i Virgili

Neurociències - Àrees de recerca

+ PhD

Contacta'ns

Línies d'Investigació Directors/es

Neurobiologia Cel·lular. Sinaptogènesis, mecanismes de regulació de l'activitat sinàptica i mecanismes d'adaptació, remodelació i plasticitat en el sistema nerviós

Dra. Neus Garcia(ELIMINAR)  - CV
Dra. Mª Angel Lanuza (ELIMINAR) - CV
Dr. Josep Tomas(ELIMINAR)  - CV
Dra. Manel Santafé(ELIMINAR)  - CV
Dra. Marta Tomás(ELIMINAR)  - CV
Dr. Nicolau Ortiz(ELIMINAR)  - CV 
Dra. Rosa Fenoll(ELIMINAR)   - CV
Línies d'Investigació Directors/es

- Estudi de la innervació del segment axonal de les neurones principals del còrtex cerebral

- Expressió de factors que impedeixen la regeneració postlesional de les connexions nervioses mitjançant l'aplicació de petites molècules inhibitòries com són els siRNAs i els antagomirs.

- Organització neuronal i connectiva del claustre cerebral dels mamífers

- Recuperació de la funció visual en les lesions parcials de retina i en models d'ambliopia experimental

- Sistema endocannabinoide en el cervell sa i malalt

- Tècniques d'alliberament lent de substàncies neuroactives incorporades a nanopartícules de materials plàstics

- Biodegradables d'aplicació en el sistema nerviós central.

Dr. Pedro Rolando
Dra. Mª Inmaculada Guerricagoitia
Dr. Luis Martinez
Línies d'Investigació Directors/es

- Malaltia de Parkinson i altres parkinsonismes / Demències / Malalties priòniques / disautonomia Epilèpsies farmacoresistents
- Microvascularització cerebral: estudi de la seva estructura i funció, dels mecanismes implicats en el seu manteniment, regulació, desenvolupament i plasticitat en condicions fisiològiques i patològiques
- Neurobiologia del dolor
- Participació del Sistema Cannabinoide Endógeno a la Diferenciació Neural

Dr. José V. Lafuente
Dr. José F. Martí
Dr. Juan J. Zarranz
Línies d'Investigació Directors/es

- Bases moleculars i cel·lulars de la plasticitat neuronal. Mecanismes moleculars i cel·lulars relacionats amb la plasticitat neuronal a llarg termini.
- Detecció precoç de la malaltia d'Alzheimer basada en la combinació de diferents marcadors
- Fisiologia de la transmissió sinàptica
- Gènesi i control d'ordres motores amb especial èmfasi en els sistemes motors extraocular i facial.
- Magnetorrecepción en "Drosophila melanogaster": fisiologia de la detecció de camps magnètics i els efectes que aquests camps poden tenir sobre organismes vius.
- Mecanismes cerebrals subjacents als processos de memorua i la seva deterior
- Paper de les estructures corticals (prefrontal, premotora, motora, hipocampal), subcorticals (estriat, amígdala, nucli vermell, centres motors troncoencefàlics) i cerebelares en l'adquisició de tasques d'aprenentatge associatiu
- Procediments de fenotipat de ratolins i rates mitjançant l'ús de tècniques de registre electrofisiològic (EEG)
- Processos d'aprenentatge i memòria en "Drosophila melanogaster".
- Processos neuronals subjacents a l'aprenentatge i la memòria en l'animal despert. Substrats neuronals dels comportaments apetitius i exploratoris
- Propietats oscil·latòries de l'escorça cerebral
- Relacions funcionals entre la fisiologia del son i els processos de consolidació de memòria

Dr. Jose A. Armengol
Dr. Donaldo Arteta
Dra. Mercedes Atienza
Dr. Jose L. Cantero
Dr. Angel. M Carrion
Dr. Jose Mª Delgado
Dra. Mª Angeles Gomez
Dra. Rocio Leal
Dr. Juan C. Lopez
Dr. Javier Marquez
Dra. Eva Maria Perez
Dra. Mª Elena Porras
Dr. Antonio Prado
Dra. Rocio Ruiz
Dr. Raudel Sanchez

Línies d'Investigació Directors/es

- Denominació
- Anti-inflammatory drugs
- Biomarkers of Stroke
- Genètica d'esclerosi múltiple
- Microglial phagocytosis in the adult hippocampus in health and disease
- Neural stem cells and neurogènesi in aging and Epilepsy
- Neurodegeneració i neuroprotecció

Dra. Elena Maria Alberdi
Dr. Carlos José Matute
Dr. Alberto Luis Pérez
Línies d'Investigació Directors/es

- Denominació
- Psicosis, Trastorns de Personalitat, Salut Mental Infantil i Juvenil
- Psiquiatria
- Revisions sistemàtiques i metaanàlisis
- Trastorns psicòtics: epidemiologia clínica i neurocognició

Dra. Ana Mª Gonzalez-Pinto
Dr. Miguel A. Gonzalez
Dr. Jose Guimonugartechea

Línies d'Investigació Directors/es

- Bases cel·lulars i circuitals de l'Epilèpsia. Control de l'excitabilitat i modificacions de la plasticitat sinàptica
- Bases cel·lulars i moleculars de la fisiologia dels ganglis basals. - Modificacions de la plasticitat sinàptica en patologies extrapiramidals com la malaltia de Parkinson, Huntington, disquinesias, etc.
- Bases cel·lulars i moleculars de la memòria i aprenentatge. Fenòmens de plasticitat sinàptica i les seves modificacions en demències (malaltia d'Alzheimer), etc.
- Bases cel·lulars i subcel·lulars de la funció de canals de potassi i receptors per neurotransmissors en el sistema auditiu
- Bases subcel·lulars que intervenen l'associació i acoblament funcional entre receptors per neurotransmissors i els canals iònics en el sistema nerviós central
- Desenvolupament d'implants artificials per regeneració de nervis perifèrics
- Dissecció i recerca de noves dianes farmacològiques. Estudi dels mecanismes d'acció de possibles nous fàrmacs neuroprotectors. - Participació del mitocondri i segons missatgers en els processos neurodegeneratiu
- Estudi dels mecanismes d'acció de possibles nous fàrmacs neuroprotectors
- Localització cel·lular i subcel·lular de canals iònics en el sistema nerviós central
- Localització cel·lular i subcel·lular de receptors per neurotransmissors en el sistema nerviós central
- Mecanismes cel·lulars i moleculars d'adaptació de les neurones auditives centrals al trauma acústic
- Mecanismes cel·lulars i moleculars de degeneració, adaptació i reparació / regeneració en neurones deprivadas d'entrades sinàptiques en models de sordesa
- Mecànica coclear, fisiologia nuclis coclears, implants coclears
- Neurobiologia CelularSinaptogénesis, mecanismes de regulació de l'activitat sinàptica i mecanismes d'adaptació, remodelació i plasticitat en el sistema nerviós
- Participació del mitocondri i segons missatgers en els processos neurodegeneratius
- Regeneració en el SNC: receptors nuclears
- Rutes cel·lulars i moleculars que participen en processos neurodegeneratius (Parkinson, Huntingnton, Alzheimer i isquèmia)

Dr. Joaquin Jordan
Dr. Jose Manuel Juiz
Dr. Rafael Lujan

Línies d'Investigació Directors/es

- Denominació
- Estudi dels mecanismes que guien l'atenció visual i de les interaccions cortico-talámicas
- Mecanismes neurofisiològics que intervenen en el cicle son vigília i en el processament visual
- Neurorehabilitació no farmacològica del control motor en majors i malalts neurològics

Dr. Fernando Cordido
Dr. Javier Cudeiro
Dr. Casto Rivadulla