Universitat Rovira i Virgili

Tecnologies per a Nanosistemes, Bioenginyeria i Energia - Línies de recerca

+ PhD

Contacta'ns

Línies d'investigació Directors/es

Microsistemes i nanosistemes per a la detecció química i biològica

Disseny, fabricació i caracterització de microsistemes químics, especialment matrius de sensors de gasos, microconcentradores i microreactors, basats en nanomaterials.

Dr. Eduard Llobet (URV)(ELIMINAR) - CV
Dr. Xavier Vilanova (URV)(ELIMINAR) - CV
Dr. José Luís Ramírez (URV)(ELIMINAR) - CV
Dr. Atsushi Urakawa (ICIQ)(ELIMINAR)
Dr. Alfonso José Romero Nevado (ELIMINAR)- CV

Línies d'investigació Directors/es

Processament de senyal i tractament de dades en metabolòmica

Desenvolupament d'algoritmes de processament i tècniques de sistemes experts per al tractament de biosenyals proteòmics i metabolòmics obtinguts de sistemes d'espectrometria de masses o ressonància magnètica nuclear (nuclear magnetic resonance, NMR).

Dr. Xavier Correig (URV)(ELIMINAR) - CV
Dr. Nicolau Cañellas (URV)(ELIMINAR) - CV
Dr. Jesús Brezmes (URV)(ELIMINAR) - CV
Dra. Noelia Ramírez (URV)(ELIMINAR) - CV
Dra. Núria Amigó Grau(ELIMINAR)
Dr. Alexandre Perera i Lluna (UPC)(ELIMINAR) - CV

Línies d'investigació Directors/es

Nanoestructures poroses i materials orgànics per a biotecnologia y energia

Desenvolupament de tecnologies per fabricar materials nanoporosos basats en silici i òxid d'alumini, obtinguts per atac electroquímic. Aplicació dels materials porosos en cèl·lules solars orgàniques nanoestructurades. Aplicacions dels materials a la biotecnologia per a creixement cel·lular, administració de fàrmacs i a la bioquímica.

Dr. Lluis Marsal (URV)(ELIMINAR)  - CV
Dr. Josep Pallarès (URV)(ELIMINAR)  - CV
Dr. Josep Ferré (URV)(ELIMINAR)  - CV
Dr. Roger Cabré (URV)(ELIMINAR)  - CV
Dra. Elisabet Xifré Pérez(ELIMINAR) - CV
Dra. Beatriz Pietro Simón - CV
Dra. Eugenia Martínez Ferrero (ICIQ) - CV

Col·laborador/a

Dr. Emilio J. Palomares (ICIQ)(ELIMINAR) – CV

Modelització de dispositius nanoelectrònics i fotònics

Desenvolupament de models físics compactes de dispositius electrònics a nanoescala. Modelització de la interacció llum-matèria en materials nanoestructurats.

Dr. Benjamí Iñiguez (URV)(ELIMINAR)  - CV
Dr. François Lime (URV)(ELIMINAR)  - CV
Dr. Alexander Günther Klös (THM)(ELIMINAR) – CV

Col·laborador/a

Dr. Domènec Savi Puig Valls (URV)

Sistemes electrònics d'alta freqüència i comunicacions

Desenvolupament de sistemes electrònics d'alta freqüència per a aplicacions sense fil.

Dr. Antonio Lázaro (URV)(ELIMINAR)  - CV
Dr. David Girbau (URV)(ELIMINAR)  - CV
Dr. Ramon Villarino (URV)(ELIMINAR)  - CV

Línies d'investigació:  Electrònica de potència, conversió d'energia i enginyeria de control

 

Directors/es

Energies renovables

Desenvolupament de sistemes de control de potència en aplicacions d'energies renovables, solar, eòlica i il·luminació eficient.

Dr. Luis Martínez (URV)(ELIMINAR) - CV
Dr. Hugo Valderrama (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. José Antonio Barrado (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Francisco González (URV)(ELIMINAR)  - CV

Col·laborador/a

Dr. Beatriz Pico González (UPAEP)

Gestió i distribució d'energia elèctrica en l'automòbil elèctric

Aplicacions de control de potència i energia en els diferents sistemes de l'automòbil elèctric

Dr. Enric Vidal (URV) (ELIMINAR) - CV
Dr. Luis Guasch (URV)(ELIMINAR) - CV
Dr. Angel Cid (URV)(ELIMINAR) - CV
Dr. Francisco J. Calvente (URV)(ELIMINAR) - CV
Dr. Roberto Giral (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Carlos Olalla (URV)(ELIMINAR)  - CV

Col·laborador/a

Dr. Javier Maixé Altés (URV)(ELIMINAR) – CV

Control i dinàmica no lineal de convertidors

Estudi dels algoritmes de control i les dinàmiques dels convertidors de potència.

Dr. Abdelali El Aroudi (URV)(ELIMINAR) - CV
Dr. Pedro Garcés (URV)(ELIMINAR) - CV
Dr. Enrique Cantó (URV)(ELIMINAR) - CV
Dr. Ramon Leyva (URV)(ELIMINAR)  - CV
Dr. Enric Vidal Idiarte (URV)(ELIMINAR) - CV

Arquitectures per a la gestió i distribució d'energia elèctrica

Desenvolupament  i gestió de xarxes avançades de distribució elèctrica.

Dr. Francisco J. Calvente (URV)(ELIMINAR) - CV
Dr. Roberto Giral (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Carlos Olalla (URV)(ELIMINAR)  - CV

Caracterització de dielèctrics i disseny d'accionaments elèctrics

Col·laborador/a

Dr. Marc Marin Genescà (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Jordi Garcia Amorós (URV)(ELIMINAR)  - CV