Universitat Rovira i Virgili

Nutrició i Metabolisme - Línies de recerca

+ PhD

Contacta'ns

El Grup d'Investigació en Nutrigenòmica, reconegut per la Generalitat com a grup consolidat, centra la seva recerca en l'estudi de la interacció de no-nutrients amb el metabolisme i la seva regulació utilitzant aproximacions metodològiques característiques de la bioquímica, la biologia molecular i les tecnologies òmiques. Focalitza l'interès principalment en les alteracions metabòliques condicionades per l'obesitat i en els compostos fenòlics.

Línies d'Investigació Directors/es

- Nutrigenòmica i síndrome metabòlica

Luis Maria Arola (URV)(ELIMINAR)   - CV
Maria Cinta Bladé (URV)(ELIMINAR)   - CV
Maria Josepa Salvadó (ELIMINAR)(URV)   - CV
Maria Begoña Muguerza (URV)(ELIMINAR)   - CV
Anna Arola Arnal (URV)(ELIMINAR)   - CV
Manuel Suarez (URV)(ELIMINAR)   - CV
Gerard Aragonès (URV)(ELIMINAR)   - CV
Francisca Isabel Bravo (URV)(ELIMINAR) - CV
Miguel Mulero (URV)(ELIMINAR)   - CV

Col·laboradors/es

Noemí Boqué Terré (UNAV)(ELIMINAR) - CV
Núria Canela Canela (URV)(ELIMINAR) - CV
Miguel Angel Rodríguez Gómez (URV)(ELIMINAR)
Cristina Torres Fuentes (URV)(ELIMINAR) - CV

- Gestió i transferència del coneixement científic en nutrició i metabolisme Maria Teresa Novo (URV)(ELIMINAR) - CV

Actualment se centra en l'estudi de la interacció dels flavonoides amb el sistema enteroendocrí (reguladors de l'homeòstasi de la glucosa i també amb efectes sobre la ingesta d'aliments), i la capacitat d'aquests compostos per mantenir la integritat de la barrera intestinal i com a agents antiinflamatoris en el tracte gastrointestinal.

Línies d'Investigació Directors/es

- Procianidines i síndrome metabòlica

Ana Maria Ardèvol (URV)(ELIMINAR)   - CV
Montserrat Pinent (URV)(ELIMINAR)   - CV
Mayte Blay (URV)(ELIMINAR)   - CV
Ximena Terra (URV)(ELIMINAR)   - CV
Raúl Beltrán Debón(ELIMINAR) - CV

L'experiència del Grup d'Investigació en Quimioinformàtica i Nutrició consisteix en la utilització de les eines de disseny computacional de fàrmacs (com el desenvolupament de cribratges virtuals, mètodes de d'acoblament proteïna-lligand, farmacòfors, etc.) aplicades a bases de dades de productes naturals, per trobar nous ingredients bioactius. El grup combina una part computacional (in silico) amb una part experimental (in vitro i in vivo) que permet buscar nous compostos bioactius i demostrar les activitats predites.

Línies d'Investigació Directors/es

- Disseny d'aliments funcionals

Gerard Pujadas (URV)(ELIMINAR)   - CV
Santiago Garcia (URV)(ELIMINAR)   - CV

- Gestió i transeferència del coneixement científic en nutrició i metabolisme
- Disseny d'aliments funcionals

Cristina Valls (URV)(ELIMINAR) - CV

La investigació del grup Grup d'Investigació en Nutrició i Salut se centra en la validació dels efectes beneficiosos sobre la salut d'ingredients bioactius d'origen natural i del seu mecanisme d'acció a través de models in vitro, in vivo i en estudis d'intervenció en humans,  amb la utilització de tecnologies òmiques i eines bioinformàtiques.

Línies d'Investigació Directors/es

- Nutrigenòmica i síndrome metabòlica

Col·laboradors/es

Anna Crescenti (CTNS)(ELIMINAR) 
Antoni Caimari (CTNS) (ELIMINAR)
José Ma Del Bas (CTNS)(ELIMINAR) 

El grup d'investgiació en Nutrició i Salut Mental té experiència en epidemiologia de les malalties relacionada amb la nutrició i salut en poblacions, l'estat nutricional durant l'embaràs i desenvolupament neuroconductual del nen; i en programes d'intervenció comunitària en educació nutricional i salut.

Línies d'Investigació Directors/es

- Factors dietètics, genètics i ambientals relacionats amb l'estat nutricional
- Nutrició i aspectes psicològics i conductuals en la població
- Patrons alimentaris en la població en relació amb la salut-malaltia

Josefa Canals (URV)(ELIMINAR)   - CV
Maria Victoria Arija (URV)(ELIMINAR)   - CV
Núria Aranda (URV)(ELIMINAR)   - CV
Mònica Tous Márquez(ELIMINAR) - CV

La Unitat de Recerca en Lípids i Arteriosclerosi (URLA) es dedica des de 1985 a investigar sobre el metabolisme lipídic, els mecanismes implicats en l'arteriosclerosi, les seves manifestacions clíniques (malalties cardiovasculars) i els factors de risc en general. Des del 2008 pertany al CIBERDEM (ISCIII)  i això comporta que els aspectes associats a la diabetis tinguin un protagonisme especial. La seva missió és fer recerca bàsica en el camp de la biomedicina a un nivell d'excel·lència internacional per aconseguir millorar l'atenció dels pacients amb arteriosclerosi o amb risc de desenvolupar-la.

Línies d'Investigació Directors/es

- Nutrició i metabolisme lipídic:

1. Interacció nutrició i arteriosclerosi: causes, efectes i conseqüències
2. Bases moleculars de les alteracions del metabolisme lipídic  

Rosa Maria Solà (URV)(ELIMINAR)   - CV
Úrsula Catalán Santos(ELIMINAR) - CV

Col·laboradors/es

Ana Moragas Moreno(ELIMINAR) - CV 
Luis Masana (URV)(ELIMINAR)   - CV
Carles Llor Vila(ELIMINAR)

Grup d'Investigació en nutrició, alimentació, creixement i salut mental es centra en: estudi epidemiològic de l'estat nutricional i les malalties relacionades amb l'alimentació, especialment l'obesitat, la diabetis, la síndrome metabòlica i les malalties cardiovasculars. Estudis d'intervenció controlats per conèixer l'efecte de la dieta o diferents nutrients sobre el metabolisme. Relació entre l'obesitat i les seves comorbiditats amb la inflamació.

Estudis multicèntrics d'intervenció amb dieta mediterrània per avaluar-ne l'efecte sobre la malaltia cardiovascular en prevenció primària i sobre altres malalties cròniques (obesitat, diabetis, etc.) o marcadors intermedis, la inflamació sistèmica o els processos d'oxidació. Relació entre l'estat nutricional abans i durant la gestació, l'evolució de l'embaràs i la salut del nounat, especialment en aspectes de regulació genètica. Regulació genètica-nutricional de l'homocistinèmia i conseqüències per a la salut.

Línies d'Investigació Directors/es

- Alimentació i factors de risc cardiovascular
- Dieta de la prevenció de malalties cròniques
- Efectes de la dieta mediterrània sobre la prevenció primària cardiovascular

Jorge Salas (URV)(ELIMINAR)   - CV
Mònica Bulló (URV)(ELIMINAR)   - CV
Nancy Elvira Babio (URV)(ELIMINAR)   - CV

Col·laboradors/es

Joan Domènech Fernández (URV)(ELIMINAR)   - CV 
Michelle Murphy (URV)(ELIMINAR)   - CV

Línies d'Investigació Directors/es
- Metabolòmica i biologia de sistemes

Maria Vinaixa Crevillent(URV)(ELIMINAR) - CV

Col·laborador

Dr. Oscar Yanes(ELIMINAR) - CV