Universitat Rovira i Virgili

Nutrició i Metabolisme - Activitats

Preinscriu-te

Contacta'ns

La URV defineix una oferta d'activitats transversals que els doctorands de la Universitat Rovira i Virgili han d'escollir per complementar la seva formació científica.

Aquestes activitats són comunes per a tots els programes de doctorat, de manera que s'afavoreix l'ampliació de coneixements, l'obtenció de competències transversals i el foment de les relacions interdisciplinàries entre doctorands.

Consulteu les activitats formatives transversals d'aquest curs acadèmic

Per al programa de doctorat de Nutrició i Metabolisme, les activitats transversals i específiques són les següents: 

Per al programa oficial de doctorat en nutrició i metabolisme (RD 99/2011), la mobilitat implica un mínim de 20h obligatòries que implica estades fora dels àmbits institucionals de la URV, preferentment estades fora d'Espanya en institucions d'ensenyament superior, en centres d'investigació de prestigi en l'àmbit de la disciplina o amb els quals hi hagi acords d'intercanvi consolidats, cursant activitats o realitzant treballs d'investigació. En el cas que l'estada sigui de 3 mesos i la institució o institucions de destinació siguin estrangeres, el doctorand podrà optar a la Menció Internacional en el títol de doctor.

La mobilitat implica com a mínim l'assistència a congressos nacionals o internacionals, seminaris, workshops o altres activitats que suposen un desplaçament de l'estudiant i la seva integració o convivència amb altres investigadors del seu àmbit científic o afins.

Més informació sobre la mobilitat a la URV: Mobilitat