Universitat Rovira i Virgili

Nanociència, Materials i Enginyeria Química - Línies de recerca

+ PhD

Contacta'ns

Línies d'Investigació Directors/es

- Avaluació de risc ambiental
- Energies renovables
- Enginyeria ambiental
- Enginyeria Verd
- Tractament i gestió del sòl i d'aigües residuals

Dra. Marta Schuhmache (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Vikas Kumar (URV)(ELIMINAR)  
Dr. Francesc Castells (URV)(ELIMINAR)  - CV
Dr. Joaquim Rovira Solano(ELIMINAR) -  CV
Dr. Jordi Sierra Llopart(ELIMINAR) - CV
Línies d'Investigació Directors/es

- Electroquímica
- Biotecnologia
- Energies renovables
- Nanotecnologia

Dr. Ioanis Katakis (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Lluis Masip (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dra. Magdalena Constantí (URV)(ELIMINAR)   - CV
Línies d'Investigació Directors/es
- Enginyeria Ambiental

Dr. Alberto Fernandez (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Benjami Martorell (URV)(ELIMINAR)  
Dr. Francesc D'assís Giralt (URV)(ELIMINAR)   - CV

- Fenòmens de Transport
- Identificació, disseny, control i optimització de processos
- Bioestadística i Estadística Aplicada
- Bioinformàtica i Biologia de Sistemes

Dr. Francesc D'assís Giralt (URV)(ELIMINAR)   - CV
Línies d'Investigació Directors/es

- Disseny de reactors i cinètica aplicada
- Enginyeria ambiental
- Enginyeria Verd
- Ciència dels Materials

Dr. Daniel Montané (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Francesc Xavier Farriol (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Joan Salvadó (URV)(ELIMINAR)   - CV

- Catàlisi i cinètica química Dr. Daniel Montané (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Francesc Xavier Farriol (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Joan Salvadó (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dra. Sonia Abelló Cros (URV)(ELIMINAR)  
- Energies renovables Dr. Carles Torras (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Daniel Montané (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Francesc Xavier Farriol (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Joan Salvadó (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Cesar Berrueco(ELIMINAR) 
Línies d'Investigació Directors/es

- Energies renovables
- Enginyeria ambiental
- Fenòmens d'interfície
- Nanotecnologia
- Tractament i gestió del sòl i d'aigües residuals
- Ciència dels materials
- Disseny de reactors i cinètica aplicada

Dra. Anna Mª Segarra (URV)(ELIMINAR)  
Dr. Francisco Medina (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dra. Sandra Contreras (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dra. Mª Inmaculada Sanz (URV)(ELIMINAR)  
Dra. María del Mar Micó Reche (ELIMINAR)

Línies d'Investigació Directors/es
Avaluació de risc ambiental

Dr. Josep C. Ibáñez (URV)(ELIMINAR)   
Dr. Nuno Marinheiro (URV)(ELIMINAR)  
Dr. Xavier Sigró (URV)(ELIMINAR)  

Línies d'Investigació Directors/es

- Ciència dels Materials
- Fenòmens d'interfície
- Nanotecnologia
- Termodinàmica Estadística i Simulació Molecular
- Termodinàmica

Dr. Allan Mackie(ELIMINAR)  - CV
Dr. Vladimir Baulin (URV)(ELIMINAR)   - CV

- Tractament i gestió del sòl i d'aigües residuals Dr. Allan Mackie(ELIMINAR)  - CV
Línies d'Investigació Directors/es

- Fenòmens de Transport
- Física de Fluids
- Nanotecnologia
- Fenòmens d'interfície

Dr. Joan Rosell (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Jordi Grifoll (URV)(ELIMINAR)   - CV

Línies d'Investigació Directors/es
- Fenòmens de Transport
- Física de Fluids
- Identificació, disseny, control i optimització de processos
- Enginyeria ambiental
Dr. Juan Herrero (URV)(ELIMINAR)   - CV
Línies d'Investigació Directors/es

- Nanopartícules. Microfluídica. Fenòmens de Transport
- Mecànica de Fluids

Dr. Anton Vernet (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dra. Clara Salueña (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. F. Xavier Grau (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Ildefonso Cuesta (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Jordi Pallarès (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Youssef Stiriba (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Salvatore Cito(ELIMINAR) 

Línies d'Invesigació Directors/es

- Anàlisi estructural i llum sincrotró
- Obtenció i caracterització de materials làser
- Obtenció i caracterització de materials d'òptica no lineal
- Desenvolupament de nous làsers d'estat sòlid
- Disseny i fabricació d'estructures i dispositius micros i nanos per a aplicacions fotòniques
- Nanoceràmiques amb aplicacions fotòniques
- Capes i estructures fotòniques bidimensionals
- Síntesi i fabricació de materials nanoestructurats

Dr. Francesc Díaz (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dra. Magdalena Aguiló (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Jaume Masons (URV)(ELIMINAR)  - CV
Dra. Rosa Mª Solé (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Joan Josep Carvajal (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dra. Mª Cinta Pujol (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Xavier Mateos (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Airán Ródenas (URV)(ELIMINAR) 
Dra. Xinguang Xu(ELIMINAR)


- Anàlisi estructural i llum sincrotró
 

Dr. Jordi Benet Buchholz


- Desenvolupament de nous làsers d'estat sòlid
 

Dra. Xinguang Xu(ELIMINAR)

Línies d'Invesigació Directors/es

- Biotecnologia
- Identificació, disseny, control i optimització de processos
- Tecnologia de l'alimentació
- Tecnologia de membranes

Dra. Maria Carmen Güell (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dra. Maria Montserrat Ferrando (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dra. Sílvia de Lamo (URV)(ELIMINAR)   - CV

Línies d'Investigació Directors/es

- Modelització, assaig i caracterització de materials
- Interaccions fluid-estructura

Dra. Mª Angels Serra(ELIMINAR)  - CV
Dra. Cristina Urbina (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Francesc Ferrando (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Francisco Huera (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dra. Silvia de la Flor(ELIMINAR)  - CV
Dr. Xavier Fernández Francos(ELIMINAR)

Línies d'Investigació Directors/es

- Tecnologia de l'alimentació
- Biotecnologia
- Identificació, disseny, control i optimització de processos
- Tecnologia de membranes

Dr. Juan J. Rodriguez (URV)(ELIMINAR)  
Dr. Francisco López (URV)(ELIMINAR)   - CV

Línies d'Investigació Directors/es

- Ciència dels Materials
- Energies renovables
- Nanotecnologia
- Tecnologia de membranes
- Processos d'aprenentatge en enginyeria
 

Dra. Marta Giamberini (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Ricard Garcia (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dra. Tània Gumí (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Bartosz Tylkowski(ELIMINAR)
Dr. José A. Reina Lozano(ELIMINAR) -  CV
Dr. Guillem Gilabert Oriol(ELIMINAR) - CV
Dr. Tina Arrowood(ELIMINAR)

Línies d'Investigació Directors/es

- Nanotecnologia
- Bioelectroquímica
- Biotecnologia
- Ciència dels Materials

Dr. Alex Fragoso (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dra. Ciara O'Sullivan (URV)(ELIMINAR)   - CV

Línies d'Investigació Directors/es

- Fenòmens de Transport
- Física de Fluids
- Termodinàmica Estadística i Simulació Molecular
- Nanotecnologia
- Fenòmens d'interfície
- Termodinàmica
- Ciència dels Materials

Dr. José Bonet (URV)(ELIMINAR)   - CV
Línies d'Investigació Directors/es

- Desenvolupament de sensors (bio) analítics basats en materials nanoestructurats

Dr. Francisco J. Andrade (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Francisco J. Rius (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Jordi Riu (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Pascal Blondeau (URV)(ELIMINAR)  

Línies d'Investigació Directors/es

- Ciència de la ciència
- Ciència i enginyeria de sistemes complexos
- Biologia de sistemes

Dra. Marta Sales (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Roger Guimerà (URV)(ELIMINAR)   - CV

Línies d'Investigació Directors/es

- Creixement confinat de materials semiconductors sota condicions de gravetat reduïda
- Determinació de propietats físiques de líquids a alta temperatura
- Flux bifàsics
- Tècniques de processat digital de senyals en sistemes complexos

Dra. Fina Gavaldà (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Xavier Ruiz (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Marc Marin Genescà(ELIMINAR) - CV

Línies d'Investigació Directors/es

- Enginyeria ambiental
- Enginyeria Verd
- Avaluació de risc ambiental

Dr. Dieter-Thomas Boer (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Gonzalo Guillen (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Laureano Jiménez (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Assed Naked Haddad(ELIMINAR)

- Enginyeria de Processos

Dr. Gonzalo Guillen (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Laureano Jiménez (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Dieter-Thomas Boer (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Carlos Pozo Fernández (ELIMINAR)
- Identificació, disseny, control i optimització de processos Dr. Dieter-Thomas Boer (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Gonzalo Guillen (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Laureano Jiménez (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Assed Naked Haddad(ELIMINAR)
Dr. Jordi Gavaldà Casado (URV)(ELIMINAR)
Dr. Joan Manel Vallès Rasquera(ELIMINAR) - CV
Línies d'Investigació Directors/es

- Plasmónica i ultradetecció

Dr. Luca Guerrini (URV)(ELIMINAR)  
Dr. Nicolás Pazos (URV)(ELIMINAR)  
Dr. Ramón Álvarez (URV)(ELIMINAR)   - CV

Línies d'Investigació Directors/es

- Biotecnologia
- Catàlisi i cinètica química
- Disseny de reactors i cinètica aplicada
- Identificació, disseny, control i optimització de processos
- Enginyeria ambiental
- Fenòmens de transport
- Física de Fluids

Dr. Azael Fabregat (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Christophe J.Bengoa(URV)(ELIMINAR)  - CV
Dr. Frank E. Stüber (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. José Font (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Jaume Giralt (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Jean-Philippe Steyer(ELIMINAR) 

- Tractament i gestió del sòl i d'aigües residuals

Dr. Azael Fabregat (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Christophe J.Bengoa(URV)(ELIMINAR)  - CV
Dr. Frank E. Stüber (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. José Font (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Jaume Giralt (URV)(ELIMINAR)   - CV
Dr. Agustín Fortuny Sanromà (UPC)(ELIMINAR)

Línies d'investigació

Director

- Caracterització termodinàmica de processos d'autoensamblatge
- Desenvolupament de sensors moleculars
- Disseny i síntesi de sistemes artificials per a estudiar processos de reconeixement molecular i avaluar la fortalesa de les interaccions intermoleculars implicades

Dr. Pau Ballester - CV
Línies d'investigació Director

- Disseny i síntesi de sistemes artificials per a estudiar processos de reconeixement molecular i avaluar la fortalesa de les interaccions intermoleculars implicades
- Desenvolupament de sensors moleculars

Dr. Emilio Palomares(ELIMINAR) - CV

Línies d'investigació Director

- Models estructurals i funcionals de centres actius en metaloproteïnes
- Materials moleculars multifuncionals amb combinació de propietats elèctriques, òptiques i/o magnètiques

Dr. José Ramón Galán-Macarós(ELIMINAR) - CV

Línies d'investigació Directora

- Desenvolupament de biosensors per a toxines de medis aquàtics
- Ús de microalgues com a nanoestructures per al desenvolupament de biosensors

Dra. Mònica Campàs(ELIMINAR) - CV
Línies d'investigació Director

- Dispositiu per a la descomposició de l'aigua per mitjà de la llum solar

Dr. Antoni Llobet(ELIMINAR) - CV
Dr. Mario Lanza Martinez(ELIMINAR)

- Nanotecnologia Dr. Mario Lanza Martinez(ELIMINAR)
Línies d'investigació Director
- Nanotecnologia Dra. Míriam Jauset Rubio(ELIMINAR)
Dra. Teresa Mairal Lerga(ELIMINAR)