Universitat Rovira i Virgili

Interessos de recerca Dr. Óscar Martínez

Professor col·laborador del programa. Els meus interessos de recerca engloben les sèries temporals, els models economètrics no lineals, la macroeconomia i les finances aplicades.