Universitat Rovira i Virgili

Interessos de recerca Dra. Mireia Valverde

Professora del programa. La meva recerca es contextualitza en els àmbits de la gestió de recursos humans, el comportament organitzatiu i el del consumidor. Em centro en l'estudi de la implementació de polítiques de RH, així com dels rols dels diversos agents que tenen responsabilitats sobre la gestió de persones (línia de comandament, alta direcció, responsables de recursos humans, consultores i agències externes de recursos humans). També faig recerca sobre temes d'educació, com el plagi entre els estudiants universitaris. M'interessa dirigir tesis a temps complet i amb menció internacional.