Universitat Rovira i Virgili

Interessos de recerca Dra. Maria Teresa Sorrosal

Professora del programa. La meva recerca es contextualitza en l'àmbit dels mercats financers. M'interessa especialment dirigir tesis sobre l'anàlisi dels efectes del passat en l'evolució de les principals variables que descriuen els actius financers. Tinc preferència per l'ús de metodologies vinculades amb les xarxes neuronals artificials.