Universitat Rovira i Virgili

Interessos de recerca Dra. Mar Pàmies

Professora del programa. La meva recerca es contextualitza en l'àmbit del màrqueting i, més concretament del comportament del consumidor. M'interessa especialment dirigir tesis sobre el comportament del consumidor en situacions d'espera, els nens com a consumidors, etc. Així mateix també faig recerca sobre el plagi entre els estudiants universitaris. Tinc una preferència per la metodologia qualitativa.