Universitat Rovira i Virgili

Interessos de recerca Dr. Miquel Manjón

Professor del programa. Els meus interessos de recerca engloben l'econometria aplicada, la forma de govern corporatiu i l'organització industrial.