Universitat Rovira i Virgili

Interessos de recerca Dra. Misericòrdia Carles

Professora del programa. La seva recerca es concreta en l'àrea de l'Economia de la Salut, sobretot gira sobre dos eixos principals: (1) el de l'avaluació econòmica de tecnologies sanitàries (anàlisi cost-efectivitat i anàlisi cost-benefici) i, (2) el de la modelització matemàtica de les intervencions sanitàries i la seva relació amb l'impacte econòmic i els canvis que suposen en l'organització de les institucions sanitàries.