Universitat Rovira i Virgili

Interessos de recerca Dr. Jordi Sardà

Professor del programa. Els meu interessos de recerca són: Macroeconometria Aplicada, Economia Submergida, Economia del Turisme.