Universitat Rovira i Virgili

Interessos de recerca Dr. Juan Antonio Duro

Professor del programa. Fonamentalment, m'he especialitzat en dos àmbits de recerca: l'economia del turisme i l'economia del medi ambient. En el primer cas, m'agrada l'anàlisi de l'estacionalitat i la modelització de la demanda turística. En tots dos casos, amb la implementació de mètodes quantitatius. Respecte a l'economia del medi ambient, m'agrada l'anàlisi de la sostenibilitat medioambiental a nivell de països o anàlisi de casos.