Universitat Rovira i Virgili

Interessos de recerca Dra. Glòria Barberà

Professora col·laboradora del programa. Les meves línies de recerca son: Finances, Presa de decisions i Incertesa (aplicacions Fuzzy). He dirigit 2 tesis doctorals.